Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb s DPH 16.07.2018 Ing.Martin Šepeľák,audítor SKAU ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Zmluva 1/2018 Zmluva o dielo -"Žiadosť o poskytnutie o NFP-Čitateľská,matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" s DPH 09.07.2018 Projektové poradenstvo s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 20180012 čistiace prostriedky - ZŠ 357,71 s DPH 26.06.2018 Helena Šľachtová Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 30899581 telek. poplatky 21,90 s DPH 25.06.2018 Digi Slovakia ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 25.06.2018
Faktúra 1806000621 aktualizácia programu ŠJ. 39,24 s DPH 22.06.2018 SOFT-GL s.r.o. Košice ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 25.06.2018
Faktúra 9180002004 aktualizácia programu ASC agenda r.2019 349,00 s DPH 21.06.2018 ASC s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 21814379 pedagogický diár 94,00 s DPH 20.06.2018 RAABE Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 180029 všeobecný materiál 551,90 s DPH 20.06.2018 Ján Kostičák Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 1832018 revízia komínov 142,56 s DPH 20.06.2018 Ondo-Eštok ,Kominárstvo ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 21813269 ŠVVP 1.-4.r. -doplnok 41,86 s DPH 20.06.2018 RAABE Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 212018 vybavenie interiéru -žalúzie 280,50 s DPH 18.06.2018 Gustáv Jacko ,Bunkovce ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 18050788 vývoz odpadu - ŠJ 16,80 s DPH 14.06.2018 INTA s.r.o. Trenčín ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 1800135 revízia has. prístrojov 154,38 s DPH 14.06.2018 Štec Igor, Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 21812769 metodika pre učiteľa - Dejepis 9.r. 19,00 s DPH 14.06.2018 RAABE Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 7292411850 fa el. energia 5/2018 - ZŚ 316,90 s DPH 13.06.2018 VSE a,s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 7292411850 fa el. energia 5/2018 - ZŚ 316,90 s DPH 13.06.2018 VSE a,s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 0124688490 telek. poplatky 179,49 s DPH 11.06.2018 Orange ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 180064 čistice a údržbárske potreby 46,80 s DPH 08.06.2018 Farby Laky Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 2123753084 vodné,stočné-ZŠ 83,38 s DPH 06.06.2018 VVS,a.s.Ke ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
Faktúra 180061 čistiace prostriedky - MŠ 113,95 s DPH 05.06.2018 Farby Laky Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1405