Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 7111813829 nákup reproduktora 89,99 s DPH 18.05.2022 Nay a.s. ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.1 K zmluve č.2019/039 -MŠ o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP" Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" s DPH 17.05.2022 MPC Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.1 K zmluve č.2019/110 -ZŠ o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP" Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" s DPH 17.05.2022 MPC Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 202202 čistenie a udržba 300,00 s DPH 16.05.2022 Martin Vašarhelyi, Závadka ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 202207397 aktualizácia ŠVVP 44,36 s DPH 13.05.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 8305595206 tel.poplatky 64,82 s DPH 13.05.2022 Slovak telekom ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 22097 telefónne služby 12,68 s DPH 10.05.2022 Minet Slovakia s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 7293246598 fa el. energia 04/2022- ZŠ 349,60 s DPH 09.05.2022 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 0124688490 tel.poplatky 52,99 s DPH 09.05.2022 Orange ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 2225010821 IT technika 165,96 s DPH 09.05.2022 Agem Computers, Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 2022025 právne služby 1 092,00 s DPH 09.05.2022 JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 70909231 virtuálna knižnica - zborovňa r.2022 12,42 s DPH 09.05.2022 Komenský s.r.o. Košice ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 222154 údržb. materriál 38,18 s DPH 06.05.2022 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 20220386 prac.zdrav.služba 43,56 s DPH 06.05.2022 PZS5 s.r.o. Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 2230020151 pred fa el. energia 03-05/2022 - MŠ 118,00 s DPH 06.05.2022 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 41008 stravné zamestnanci 04/2022 497,42 s DPH 06.05.2022 ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 2200401 čistiace potreby 209,57 s DPH 04.05.2022 SEE Trade s.r.o. Levice ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 20220580 mandátny certifikát 216,00 s DPH 03.05.2022 Dising, a.s. Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 202205001 certifikát , čip.karta- elek. podpis 117,60 s DPH 03.05.2022 Consult Office s.r.o. Košice ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 8639847577 pred.fa plyn-05/2022- MŠ 393,00 s DPH 03.05.2022 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2541