Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie
 • Mikulášska nádielka 2018

  Aj tento rok 6. decembra do našej školy zavítal Mikuláš. Keby len jeden, ale prišli hneď dvaja v sprievode anjela a veľa čertov a čertíc. Scenár Mikuláša si na našej škole stále pripravujú deviataci. Mikulášovia  so svojím sprievodom navštívili každú triedu. Všetky deti dostali sladkú odmenu  a  tým neposlušnejším sa ušlo aj  čierne uhlie. Na našej škole  sú všetci dobrí, takže sladkú odmenu si zaslúžili  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Mikuláš potešil  deti aj  rodičov na neformálnom vzdelávaní. Úprimnú a asi aj najväčšiu  radosť mali deti v materskej škole. Ich rozžiarené očká a milý úsmev boli najväčšou odmenou a poďakovaním pre všetkých deviatakov, ktorí Mikuláša pripravili.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Týždeň boja proti drogám

  Tretí novembrový týždeň sa každoročne na našej škole uskutočňujú aktivity  zamerané  na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. V tomto školskom roku sme tieto aktivity realizovali so žiakmi prvého stupňa. Pre žiakov druhého stupňa je na začiatok decembra pripravená beseda s policajtom. Počas celého týždňa sa učitelia snažili realizovať problematiku boja proti drogám vo vyučovaní. Celý týždeň sa niesol v duchu hesla Zastavme násilie  - spoločne proti šikanovaniu.  Pre všetkých žiakov prvého stupňa to bola najprv beseda o šikanovaní a pre starších aj o kyberšikane. Nasledovali aktivity k téme – hranie rolí, nácvik správnej reakcie na šikanovanie, ale aj ako sa vyhnúť šikanovaniu –ako sa máme správať a čo treba v takom prípade robiť. Ďalej to bolo preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, ale aj ponuka hodnotných voľno-časových aktivít. Snažili sme sa  ponúknuť im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas, prebudiť v nich súťaživosť aj chuť športovať. Žiaci 4.ročníka vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus a diskutovali o nich s pani učiteľkou. Žiaci vytvárali aj rôzne plagáty, výtvarné práce, prostredníctvom ktorých sa snažili prezentovať svoj názor na drogy.

 • Medzinárodný deň bez fajčenia - 2018

  20. november je vo svete známy ako Medzinárodný deň bez fajčenia alebo tiež nefajčiarsky deň. Je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine /UICC/. 

  Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách a  ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc  a vzniku srdcovo-cievnych chorôb. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli prezentáciou, ktorá bola venovaná tejto téme.

  Vážte si samých seba a nefajčite, pretože fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy! Je dokázané, že fajčenie má negatívne účinky na každý jeden ľudský orgán. Preto radšej NIKDY nesiahni po cigarete a pokús sa presvedčiť aj svojich kamarátov a ľudí, na ktorých ti ZÁLEŽÍ!

   

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

  Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom 6. až 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.11.2018 (streda).

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – konanie Testovania 5.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22.11.2018.

 • Záložka do knihy spája školy

  Projekt je zameraný na nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a na podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. V mesiaci október sme sa zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu s názvom: „Záložka do knihy spája školy“.

  Žiaci našej školy pod vedením učiteľov vyrábali záložky ľubovoľnou technikou na tému: Rozprávky, bájky povesti a príbehy nepoznajú hranice pre žiakov partnerskej školy. Našou partnerskou školou bola ZŠ Béla-Dulice. Skôr než sa žiaci pustili do práce na hodinách slovenského jazyka si čítali knihy,  ktoré ich zaujali. Veľmi sa snažili a boli kreatívni, stále mali na pamäti, že ich záložka bude DAROM pre neznámeho kamaráta z partnerskej školy.

 • FIG projekty

  V rámci finančnej a matematickej gramotnosti si žiaci 5.-9. ročníka pripomenuli Deň boja proti chudobe (17.10.) a Svetový deň sporenia (31.10.) vypracovaním prezentácií a projektov na tému: "Najchudobnejšie štáty sveta" alebo "Najbohatší ľudia sveta", ktoré prezentovali na hodinách matematiky. Foto vo fotoalbume.

 • Halloween - 2018

  -je pôvodne keltský sviatok, ktorý sa oslavuje v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii a v ďalších anglosaských krajinách. Dátum Halloweenu je každý rok rovnaký, oslavuje sa 31. októbra, deň pred kresťanskou slávnosťou všetkých svätých. Medzi symboly Halloweenu patrí tekvica, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba.

  Názov Halloween je skratkou spojenia All Hallows ‚Eve , ktorým sa vo staroangličtine označoval predvečer dňa všetkých svätých. Ľudia si v tento deň spomínajú na svojich zosnulých predkov. Prvé zmienky o sviatku siahajú približne do roku 1745, meno sa v priebehu rokov komolilo, až vzniklo pomenovanie Halloween. K Halloweenu neodmysliteľne patrí oranžová a čierna farba. Oranžová symbolizuje jesenný zber a čierna značí temnotu a smrť.

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

  Základná škola s materskou školou , Úbrež 141

   

  Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 29.10.2018 (pondelok).

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

  Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke MŠ, ŠJ a ŠKD.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 5.11.2018.

   

   

                                                                                                    Mgr. Václav Petrovčik

                                                                                                           Riaditeľ školy

 • Svetový deň výživy - 2018

  Svetový deň výživy si pripomíname každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov /FAO/ v roku 1945. Október je mesiac v ktorom sa oveľa viac skloňuje slovné spojenie ,, zdravá výživa ‘’. Avšak nie každý z nás si pod týmto pojmom predstaví to isté. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravé stravovanie však môže rozhodnúť o našom zdraví a chorobe. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli. Žiaci ročníkov 1. – 4.  si urobili výstavku darov prírody a neskôr aj ochutnávku, ktorú spolu s učiteľkami vlastnoručne pripravili.

 • Svetový deň duševného zdravia – jesenný beh pre zdravie

  V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

  V stredu 10.októbra sme na našej škole zorganizovali bežecké preteky pod názvom Jesenný beh. K najlepším bežcom patrili:

  1. ročník - N. Kozár, A. Kováčová, N. Kišová, M Goroľ, A. Kapurová

  2. ročník -  M. Ščerbanovský, D. Kováč, N. Kozárová, D. Kováčová

  3. ročník -  S. Ščerbanovská, R. Sakajtová, I. Holubová, L. Kováč

  4. ročník – N. Balogová, J. Horňáková, M. Kišová, B. Mydliar, K. Peter, T. Kováč

  Deťom sa darilo ich námaha a vytrvalosť bola ocenená .

 • Október - mesiac úcty k starším

  Mesiac október je venovaný  úcte k starším ľuďom. Ani my sme nezabudli na naše pani učiteľky, ktoré učili už dávnejšie na našej škole. V rámci projektového krúžku, Spoznávaj a tvor, naši deviataci navštívili pani učiteľku Irenu Kelemenovú, pani učiteľku Máriu Hricikovú a pani učiteľku Máriu Dankovú, ktorým odovzdali krásne pozdravy a  kytičku vyrobenú z jesenného lístia. Aspoň takouto formou sme sa chceli poďakovať za ich dlhoročnú prácu s deťmi a zaželať im veľa zdravia. Nezabudli sme ani na nášho pána starostu MVDr. Jozefa Antoniča, kterého sme tiež potešili jesennou kytičkou.

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2018

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu na podporu športu a fyzickej aktivity. „Dopoludnia s bedmintonom“ sme absolvovali prípravou v dňoch 26.9. a 27.9.2018., počas ktorých si mali možnosť všetci žiaci našej školy zahrať bedminton od jeho základov až po hru vo dvojiciach. V piatok 28.9. sme usporiadali bedmintonový turnaj pre chlapcov a dievčatá v dvoch kategóriách.

  V kategórii dievčat 1.- 4.ročníka získala 1. miesto  Monika Kornúcová.

  Na 2. mieste sa umiestnila Jennifer Horňáková3. miesto si vybojovala Kristínka Kišová.

  V kategórii chlapcov 1.- 4.ročníka sa na 1. mieste umiestnil Kevin Mirga. Na 2. mieste Samko Šmid a na 3. mieste Denis Kováč.

  V kategórii dievčat 5.- 9. ročníka získala 1. miesto Emka Sinčáková, 2. miesto Nikolka Vankuličová a 3. miesto Emka Kišiková.

  V kategórii chlapcov 5. – 9.ročníka sa na 1. mieste umiestnil Alex Holub, 2. miesto patrí Michaelovi Želvysovi3. miesto získal  Vladimír Murgač.

  Sme radi, že sme sa pridali k viac ako 155 000 športujúcim v tomto týždni a prispeli k rozvoju pohybu a zdravého životného štýlu.

   

 • Svetový deň zvierat - 2018

  Ako každý rok i tento si žiaci na našej škole pripomenuli 4 . 10. Svetový deň zvierat. Počas vyučovacích hodín, na krúžkoch a v školskom klube sa žiaci zapájali do rôznych činností zameraných na zvieraciu ríšu,ktorá je súčasťou a krásou života na našej planéte. Bližšie informácie o tomto dni nájdete vo fotoalbume.

 • Prírodovedná gramotnosť a zdravá výživa

  Človek je súčasťou prírody a mal by sa tak správať. Musíme si však priznať, že sa tak nesprávame, a úroveň prírodovednej gramotnosti našich  žiakov je nízka. Preto sa na našej škole snažíme učiť žiakov, aby  vedeli v rôznych životných situáciách konať tak, aby  neohrozovali seba ani iných a nespôsobovali napríklad škody na zdraví a majetku, poruchy a prírodné katastrofy.

  V rámci rozvoja prírodovednej gramotnosti v  septembri dostali žiaci 3. a  4. ročníka zadanie „Nie je cukor ako cukor“ a žiaci 5.až 9. ročníka „Soľ nad zlato“. S pomocou odbornej literatúry, internetu a učiteľov zisťovali ako a kde sa tieto látky získavajú a spracovávajú, ich obsah v rôznych potravinách, aké negatívne a pozitívne účinky majú na náš organizmus. A samozrejme nechýbala ochutnávka.....

 • Deň bez áut 2018

  Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

  V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť pešo. Dňom bez áut, ktorým daný týždeň vyvrcholil, Eko – hliadky v daný deň udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a deti, ktoré prišli do školy pešo. Tí, čo prišli do školy autom, dostali symbolickú pokutu, ako upozornenie, že je Deň bez áut.

  Touto cestou sa chceme všetkým poďakovať za ohľaduplnosť pred bránou školy počas nášho Dňa bez áut.

  Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

 • Opäť separujeme

  Tento mesiac sme opäť začali na našej škole separovať odpad. Patronát nad týmto zberom majú členovia ŽŠP. Na začiatok sme pripravili zberné nádoby na papier, fľaše a vrchnáky, ktoré nám zakúpilo vedenie školy.

 • Fotoalbum

  Fotky pridané vo fotoalbume.

 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - beseda

  Dňa 13. 9. 2018 do našej školy zavítala pani sociálna pracovníčka Mgr. Zlata Babuláková a členka výboru Gita Vojtovičová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Beseda bola jednou z aktivít školského parlamentu. Zúčastnili sa jej všetci žiaci našej školy. Pani Babuláková nám rozprávala, ako ťažko je orientovať sa v teréne pre nevidiaceho. Čo všetko sa potrebuje naučiť a aké kompenzačné pomôcky potrebuje, aby mohol prejsť cez cestu alebo ísť sám do obchodu. Deti mali možnosť ohmatať Braillovo slepecké písmo, pozerať cez zväčšovaciu lupu a okuliare, vidieť zvukové zariadenie, ktoré slúži na rozoznávanie farieb, pomôcka do pohára ktorá signalizuje hladinu vody a mnoho ďalších. Žiaci mohli nielen vidieť tieto kompenzačné pomôcky, ale mohli aj prispieť, a to jedným eurom, za ktoré dostali bielu pastelku. Aj touto malou čiastkou tak pomohli dobrej veci. Chceme sa poďakovať pani Babulákovej a Vojtovičovej za ich čas a dúfame, že prídu aj nabudúce.

  Foto vo fotoalbume.

 • Deň finančnej gramotnosti - 2018

  Deň 8. september bol medzinárodnou  organizáciou spojených národov pre vzdelávanie, vedu kultúru  UNESCO vyhlásený za medzinárodný  deň  finančnej gramotnosti.  Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Zarábame, denne  nakupujeme, míňame, máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Šetríme si na dovolenky, na dôchodky, investujeme, zadlžujeme sa,  využívame služby poisťovní. Všetky tieto služby sú  bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa správne zorientovať v konkrétnych podmienkach  jednotlivých  produktov.

  Aj na našej škole sme konkrétnymi vzdelávacími aktivitami  prezentovali, precvičovali a upozorňovali na dôležitosť a význam financií v každodennom živote.

  Žiaci si preverili svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti na hodinách matematiky formou prezentácie, zopakovali základné pojmy finančnej gramotnosti ako rozpočet, výdavky, úvery. Na ďalšej hodine sa venovali danej téme vypracovaním pracovných listov.

strana: