Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Súťaž v prednese poézie a prózy

Dňa 13.4.2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili súťaže v prednese poézie a prózy. Túto súťaž organizuje pre rómskych žiakov Základná škola v Drahňove. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií. Našim žiakom sa darilo, Paťko Šugár zo 4. ročníka obsadil v druhej kategórii 2. miesto, Vaneska Balogová z 3. ročníka v tretej kategórii získala takisto 2. miesto.

Víťazom blahoželáme a organizátorom ďakujeme za vynikajúcu prípravu a priebeh súťaže.

Zápis žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2018/2019

informacie_zapis_1_roc_2018_19.pdf​​​​​​​Veľkonočný florbalový turnaj

Z iniciatívy žiackej školskej rady sme zorganizovali  na našej škole 1. ročník Veľkonočného  florbalového  turnaja. Turnaja sa zúčastnili tri chlapčenské a tri dievčenské družstvá. Víťazné družstvo dievčat: L. Zuzová, E. Sičáková, S. Šmigová, N. Vankuličová, B. Mydliarová. Víťazné družstvo chlapcov: Mi. Lešo, M. Kornúc, L. Miker, M. Sorokáč, F. Kováč.

Víťazné družstvo chlapcov vyzvalo na zápas našich učiteľov, v ktorom naši učitelia vyhrali. Všetkým súťažiacim aj víťazom sa ušla sladká odmena. Treba poďakovať organizátorom aj súťažiacim.

„Školáci čítajú škôlkarom“

Škôlkari už možno poznajú niektoré písmenká, ale prečítať si obľúbenú rozprávku ešte nevedia. Preto im naši štvrtáci dňa 14.3.2018 prišli prečítať rozprávku „O psíčkovi a mačičke“.  Aby sa lepšie spoznali, zarecitovali im básne, zaspievali pesničku a zahrali si spolu známu hru. Rozprávka bola o varení torty, tak im nakoniec nechali sladkú pochúťku v podobe koláčika. Sústredené pohľady a úsmevy na tváričkách svedčia o spokojnosti malých poslucháčov.

Svetový deň vody - 22.3.2018

Vo štvrtok 22.marca sme si Svetový deň vody a jej  význam pripomenuli aj v našej škole. Žiaci počas vyučovacích hodín pracovali s pracovnými listami, ktoré boli zamerané na počítanie, na   prácu s textom o vode, možnosti šetrenia vody doma a v škole ,ale aj na znečisťovanie vody odpadovými materiálmi vo vode, ktoré si vyhľadali aj na hodinách  informatiky. Pri tvorivých činnostiach zhotovili nástenku, plagát, kvapky vody a lovili symbolické rybky vo vedre, ktoré boli hlavne pre najmenších žiakov veselým zážitkom. V tento deň sme si vychutnali aj samotné pitie čistej vody z vodovodu  a umývanie si rúk ako vzácnosť a nie ako bežnú každodennú samozrejmosť.

Marec – mesiac knihy

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí, ktoré si získavame čítaním kníh. História marca ako mesiaca knihy siaha do nie príliš dávnej minulosti. Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

Aj na našej škole práve v tomto mesiaci prebehlo niekoľko aktivít spojených s knihou. Žiaci si čítali rozprávky, ilustrovali a vyrábali si leporelá z prečítanej rozprávky. Naše talenty mali možnosť  predviesť sa  v umeleckom prednese poézie a prózy. Všetky aktivity viedli a smerujú k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala  súčasťou každodenného života našich detí.

Duálne vzdelávanie

Komplexné informácie o ponuke učebných miest pre systém duálneho vzdelávania nájdete na webovom sídle www.dualnysystem.sk

 

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom 5. až 8. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.3.2018 (streda).

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – konanie Testovania 9.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22.3.2018.

Medzinárodný deň žien

MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tie bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Aj žiaci ZŠ s MŠ si spolu s pani učiteľkami  pripravili pre svoje mamičky malé prekvapenie na tento pekný deň.

Zber vrchnákov pre Samka

V školskom roku 2017/18 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Za obdobie od septembra do februára sa spolu vyzbieralo 22,8 kg vrchnákov, ktoré boli odovzdané spolu s pedagogickým kolektívom a žiakmi rodinnému priateľovi  hendikepovaného Samka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Samkovi želáme veľa pokrokov v ďalšej liečbe a úspešnú maturitu.

photo

Štvrtok 19. 4. 2018

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Piatok 20.4.2018)

Marcel Balog (7.A)
Marcel Demeter (5.A)
Marcel Kováč (4.A)

Pozajtra (Sobota 21.4.2018)

Mgr. Zuzana Mišleyová

Popozajtra (Nedeľa 22.4.2018)

Sebastián Grulyo (4.A)
Slavomír Kiš (2.A)