Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom 5. až 8. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.3.2018 (streda).

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – konanie Testovania 9.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22.3.2018.

Medzinárodný deň žien

MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tie bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Aj žiaci ZŠ s MŠ si spolu s pani učiteľkami  pripravili pre svoje mamičky malé prekvapenie na tento pekný deň.

Zber vrchnákov pre Samka

V školskom roku 2017/18 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Za obdobie od septembra do februára sa spolu vyzbieralo 22,8 kg vrchnákov, ktoré boli odovzdané spolu s pedagogickým kolektívom a žiakmi rodinnému priateľovi  hendikepovaného Samka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Samkovi želáme veľa pokrokov v ďalšej liečbe a úspešnú maturitu.

Súťaž o najkrajšiu Valentínku

V čase od 6.2.2018 do 16.2.2018 bola vyhlásená súťaž o najkrajší Valentínsky pozdrav, kedy mohli žiaci preukázať svoju výtvarnú zručnosť, fantáziu a predstavivosť. Všetci zúčastnení boli za snahu odmenení. V rámci týchto dvoch týždňov fungovala tzv. Valentínska pošta, kde mohli žiaci do pripravenej schránky hádzať odkazy pre žiakov a učiteľov našej školy. Tieto pozdravy a odkazy boli odovzdané do tých správnych rúk.

Foto

Foto vo fotogalérii:

Karneval 1.2.2018

LVVK 2017/2018

LVVK 2017/2018

Žiaci ZŠ s MŠ Úbrež sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 21.1. – 26.1.2018. Boli ubytovaní v Liptovskom Jáne v Jánskej kolibe Strachanovke. LVVK prebiehal na lyžiarskom stredisku Opalisko v Závažnej Porube.

LVVK začal v nedeľu, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi. Prostredie, v ktorom sme boli ubytovaní bolo hotelového typu – každá izba mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené päťkrát denne (raňajky, desiata obed, olovrant, večera) formou hotelovej obsluhy.

Medzinárodný deň tolerancie 16. januára

Tolerancia znamená uznávanie ľudských práv a základných slobôd každého človeka, zároveň rešpektovania jeho osobnosti. Aktivitou ,,Známe tváre “ sme na našej škole, medzi žiakmi chceli poukázať na to, že každý z nás je originálny a unikátny. Počas tejto aktivity sa žiaci rozdelili do dvojíc a mali za úlohu zahrať sa na karikaturistu a portrétovanie. Portréty sa vyzbierali, vystavili a žiaci hádali, kto je zobrazený na každom z portrétov.

So žiakmi IV. ročníka sme hovorili o tom, že tolerancia sa označuje ako rešpektovanie a ocenenie bohatstva a rozmanitosti kultúr, vyjadrovania spôsobu, akým ľudia preukazujú svoje kvality a tým aj skutočnosť, že sú ľudskými bytosťami. Tolerancia je uznanie rôznosti národov a národností. Na záver žiaci vyhľadávali informácie o niektorých štátoch Európy o typických črtách národov, ktoré v nich žijú.

Prerušenie prevádzky školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje rodičom žiakov, že z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov  bude v dňoch 17.1. až 19.1.2018 pozastavená prevádzka školy. Zároveň bude mimo prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ. Toto opatrenie sa realizuje na odporúčanie RÚVZ Michalovce. Vyučovanie začne 22.1.2018 (pondelok).

Mgr. Václav Petrovčik, riaditeľ školy

Testovač cien - plagát

V rámci planovaných aktivít finančnej gramotnosti na škole žiaci vytvorili plagát - Testovač cien - za účelom porovnania cien tovaru každedennej spotreby. Foto vo fotogalérii.

Novoročné priania

Dňa 9.1.1918 sme sa so žiakmi 1.- 4. ročníka porozprávali o tom, ako sme prežili uplynulý rok, či sa nám naše sny, túžby a želania splnili, alebo sa nad ich naplnením posnažíme počas nového roka. Jedným zo želaní detí  bolo, aby sa zlepšili v čítaní. Na začiatku starší žiaci čítali mladším a neskôr mladší žiaci starším. V závere sme sa dohodli, že v mesiaci marci sa stretneme zase a porovnáme svoje čitateľské schopnosti, či sa nám naše predsavzatia podarilo napĺňať.

photo

Pondelok 19. 3. 2018

Narodeniny a meniny:

Dnes (Pondelok 19.3.2018)

Jozef Balog (1.A)
Mgr. Jozef Kornúc