• Jarná výtvarná súťaž ŽŠP

      7. 6. 2021

      Žiaci Žiackého školského parlamentu v mesiaci máj zorganizovali výtvarnú súťaž na tému ,,Jar“. Mohli sa jej zúčastniť žiaci ročníkov 4 až 9. Konkurencia bola veľká, preto sa učitelia zhodli na nasledovnom vyhodnotení: 1. miesto: Barbora Mydliarová (8. ročník), 2. miesto: Alexandra Ščerbanovská (5. ročník), Adela Gažiková (5. ročník), 3. miesto: Michaela Demeterová (5. ročník), Miroslav Ščerbanovský (4. ročník). Žiakov ocenil riaditeľ školy a odovzdal im vecné ceny.

     • Oznam pre 5. - 7. ročník ZŠ

      14. 5. 2021

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje rodičom a žiakom, že na základe odporúčania RÚVZ Michalovce a COVID AUTOMAT-u pre okres Sobrance platí nasledujúca organizácia vyučovania do 28.05.2021:

      1. - 4. ročník a končiace ročníky 8. a 9. ročník - prezenčná forma vyučovania v škole

      5. - 7. ročník - dištančná forma vyučovania v domácom prostredí podľa rozvrhu dištančného vzdelávania

     • Oznam k testovaniu žiakov

      30. 4. 2021

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že na základe vyhlášky ÚVZ SR priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve.

      Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021.

     • Svetový deň duševného vlastníctva

      26. 4. 2021

      Duševné vlastníctvo je majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je viazané na súhlas autora, či tvorcu.

      Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

      Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom – súvisí s umeleckou a kultúrnou oblasťou.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Úbrež
    • Email školy
    • zsubrez@zsubrez.sk
    • Email na správcu obsahu
    • zsubrez@zsubrez.sk
    • Telefón
    • 056/65 962 53 - Riaditeľ školy
     056/65 965 84 - Tajomníčka školy
    • Adresa školy
    • Úbrež 141, 072 42 Úbrež
    • IČO
    • 35545640
    • DIČ
    • 2021681475
    • Informácie
    • info@zsubrez.sk
    • Podateľna
    • podatelna@zsubrez.sk
    • Stažnosti
    • staznosti@zsubrez.sk
    • Riaditeľ školy
    • PhDr. Tomáš Doležal, PhD.
     riaditel@zsubrez.sk
     +421 56 65 962 53
     +421 915 317 001
    • Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ
    • MVDr. Marianna Bellová
     marianna.bellova@zsubrez.sk
     +421 56/65 965 84
    • Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
    • Jarmila Antoničová
     jarmila.antonicova@zsubrez.sk
     materska.skola@zsubrez.sk
     +421 908 456 854
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Ľubica Viňanská
     lubica.vinanska@zsubrez.sk
     +421 56/65 965 84
    • Tajomníčka školy
    • Ľudmila Podoľáková
     pam@zsubrez.sk
     +421 56/65 965 84
    • Ekonóm školy
    • Ondrej Boháč
     ekonom@zsubrez.sk
     +421 905 401 815
    • Školská jedáleň
    • Ondrej Boháč
     skolska.jedalen@zsubrez.sk
     +421 905 401 815
    • Email na webmastera
    • zsubrez@zsubrez.sk