Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Deň bez áut 2018

Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť pešo. Dňom bez áut, ktorým daný týždeň vyvrcholil, Eko – hliadky v daný deň udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a deti, ktoré prišli do školy pešo. Tí, čo prišli do školy autom, dostali symbolickú pokutu, ako upozornenie, že je Deň bez áut.

Opäť separujeme

Tento mesiac sme opäť začali na našej škole separovať odpad. Patronát nad týmto zberom majú členovia ŽŠP. Na začiatok sme pripravili zberné nádoby na papier, fľaše a vrchnáky, ktoré nám zakúpilo vedenie školy.

Fotoalbum

Fotky pridané vo fotoalbume.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - beseda

Dňa 13. 9. 2018 do našej školy zavítala pani sociálna pracovníčka Mgr. Zlata Babuláková a členka výboru Gita Vojtovičová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Beseda bola jednou z aktivít školského parlamentu. Zúčastnili sa jej všetci žiaci našej školy. Pani Babuláková nám rozprávala, ako ťažko je orientovať sa v teréne pre nevidiaceho. Čo všetko sa potrebuje naučiť a aké kompenzačné pomôcky potrebuje, aby mohol prejsť cez cestu alebo ísť sám do obchodu. Deti mali možnosť ohmatať Braillovo slepecké písmo, pozerať cez zväčšovaciu lupu a okuliare, vidieť zvukové zariadenie, ktoré slúži na rozoznávanie farieb, pomôcka do pohára ktorá signalizuje hladinu vody a mnoho ďalších. Žiaci mohli nielen vidieť tieto kompenzačné pomôcky, ale mohli aj prispieť, a to jedným eurom, za ktoré dostali bielu pastelku. Aj touto malou čiastkou tak pomohli dobrej veci. Chceme sa poďakovať pani Babulákovej a Vojtovičovej za ich čas a dúfame, že prídu aj nabudúce.

Deň finančnej gramotnosti - 2018

Deň 8. september bol medzinárodnou  organizáciou spojených národov pre vzdelávanie, vedu kultúru  UNESCO vyhlásený za medzinárodný  deň  finančnej gramotnosti.  Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Zarábame, denne  nakupujeme, míňame, máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Šetríme si na dovolenky, na dôchodky, investujeme, zadlžujeme sa,  využívame služby poisťovní. Všetky tieto služby sú  bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa správne zorientovať v konkrétnych podmienkach  jednotlivých  produktov.

Začiatok školského roka 2018/2019

Začiatok nového školského roka 2018/2019 je v pondelok 3.septembra 2018 o 7.30 hod.

ŠKOLSKÁ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA - 2018

Tak ako každý rok, aj tento sa na našej škole konala školská atletická olympiáda. Do súťaže sa zapojili žiaci od 1. až po 9. ročník. Žiaci boli rozdelení  do kategórií 1. stupňa a 2. stupňa, dievčat a chlapcov. 

Súťažilo sa v týchto disciplínach:  

Výberové konanie

Základná škola s materskou školou, Úbrež 141,

 

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

Pedagogického asistenta v MŠ

 

Kvalifikačné predpoklady

 Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,  ktorou sa    ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:

Zbierka plastových vrchnákov pokračovala - vyhodnotenie

V školskom roku 2017/18 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Za obdobie od septembra do februára sa spolu vyzbieralo 22,8 kg vrchnákov, ktoré boli odovzdané spolu s pedagogickým kolektívom a žiakmi rodinnému priateľovi  hendikepovaného Samka. Od marca do júna sme vyzbierali asi 16 kg.  Najviac nazbierali žiaci II., III. a V. ročníka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa do súťaže zapojili.

Vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia a najčistejšia trieda“

V mesiaci máj a jún prebiehala na našej škole spomínaná súťaž, ktorú mali na starosti  členovia žiackeho parlamentu.  Hodnotila sa čistota tried, tabule, poriadok v laviciach, celkový vzhľad tried. Na konci júna sme vyhodnotili súťaž. V kategórii mladších žiakov sa najlepšie umiestnili žiaci 3. ročníka a špeciálna trieda 1. Zo starších žiakov najlepší boli piataci a ôsmaci. Všetkým úprimne blahoželáme a veríme, že nejakú podobnú súťaž pripravíme aj na budúci rok.

photo

Utorok 25. 9. 2018

Narodeniny a meniny:

Dnes (Utorok 25.9.2018)

Katy Murgačová (1.A)

Popozajtra (Piatok 28.9.2018)

Mgr. Václav Petrovčik