• Sme moderná, konkurencieschopná vidiecka škola, ktorá ukazuje cestu, ako byť úspešným, a to na základe poznania. Sme školou, priateľskou k deťom a otvorenou voči širokej verejnosti.