Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Vianočný bazár

Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, čas darčekov a radosti. Preto sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať Vianočný bazár pre našich  žiakov. Zamestnanci našej školy priniesli veľké množstvo hračiek,  ozdobných predmetov a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré si mohli žiaci kúpiť za niekoľko centov ako darček pre seba alebo pre súrodencov. Finančný príspevok bude použitý na nákup cien pre žiakov  na karneval a MDD. Poďakovanie za dobrý priebeh akcie patrí našim deviatakom a členom žiackeho parlamentu, ktorí dali podnet na  uskutočnenie  tejto akcie. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a radosť z darčekov.  

Kvíz o ľudských právach - 18.12.2018

18. decembra sme pripravili  pre starších žiakov  našej školy  Kvíz o ľudských právach. Súťažili tri družstvá. Súťažiaci si overili svoje vedomosti z oblasti:  ľudské a detské   práva, dokumenty o ľudských právach, detské organizácie,  všeobecný prehľad.  V poslednom kole si precvičili svoju zručnosť a kreativitu. Zvíťazilo družstvo v zložení  Ema Kišiková, Ema Sinčáková, Kristína Šugárová, Michal Lešo a Patrik Šugár.

Piesne rôznych národov

 Pani učiteľka Mgr. Iveta Balintová si pre žiakov II.stupňa našej školy pripravila spevácku súťaž s názvom Piesne rôznych národov, ktorej sa žiaci zúčastnili 18. decembra 2018. Súťažili v družstvách vytvorených podľa ročníkov. Jednotlivé súťažné kolá sa týkali hádania piesní, ich spoznávania a hlavne spevu  nielen v slovenskom, ale aj v anglickom, ruskom a rómskom jazyku. Pri tejto milej aktivite žiaci ukázali svoju muzikálnosť, kreativitu a schopnosť predstaviť sa pred širším publikom. Porota v zložení : Pedagogický asistent Lukáš Gadžo, Mgr. Juliana Molnárová a Mgr. Patrik Džurina svojim hodnotením rozhodla o víťazovi, ktorým sa stali žiaci 8.ročníka. Všetci súťažiaci boli za svoju snahu odmenení sladkosťou.

Riaditeľské voľno

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.12.2018 (piatok).

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

Mikulášska nádielka 2018

Aj tento rok 6. decembra do našej školy zavítal Mikuláš. Keby len jeden, ale prišli hneď dvaja v sprievode anjela a veľa čertov a čertíc. Scenár Mikuláša si na našej škole stále pripravujú deviataci. Mikulášovia  so svojím sprievodom navštívili každú triedu. Všetky deti dostali sladkú odmenu  a  tým neposlušnejším sa ušlo aj  čierne uhlie. Na našej škole  sú všetci dobrí, takže sladkú odmenu si zaslúžili  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Mikuláš potešil  deti aj  rodičov na neformálnom vzdelávaní. Úprimnú a asi aj najväčšiu  radosť mali deti v materskej škole. Ich rozžiarené očká a milý úsmev boli najväčšou odmenou a poďakovaním pre všetkých deviatakov, ktorí Mikuláša pripravili.

Týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň sa každoročne na našej škole uskutočňujú aktivity  zamerané  na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. V tomto školskom roku sme tieto aktivity realizovali so žiakmi prvého stupňa. Pre žiakov druhého stupňa je na začiatok decembra pripravená beseda s policajtom. Počas celého týždňa sa učitelia snažili realizovať problematiku boja proti drogám vo vyučovaní. Celý týždeň sa niesol v duchu hesla Zastavme násilie  - spoločne proti šikanovaniu.  Pre všetkých žiakov prvého stupňa to bola najprv beseda o šikanovaní a pre starších aj o kyberšikane. Nasledovali aktivity k téme – hranie rolí, nácvik správnej reakcie na šikanovanie, ale aj ako sa vyhnúť šikanovaniu –ako sa máme správať a čo treba v takom prípade robiť. Ďalej to bolo preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, ale aj ponuka hodnotných voľno-časových aktivít. Snažili sme sa  ponúknuť im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas, prebudiť v nich súťaživosť aj chuť športovať. Žiaci 4.ročníka vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus a diskutovali o nich s pani učiteľkou. Žiaci vytvárali aj rôzne plagáty, výtvarné práce, prostredníctvom ktorých sa snažili prezentovať svoj názor na drogy.

Medzinárodný deň bez fajčenia - 2018

20. november je vo svete známy ako Medzinárodný deň bez fajčenia alebo tiež nefajčiarsky deň. Je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine /UICC/. 

Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách a  ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc  a vzniku srdcovo-cievnych chorôb. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli prezentáciou, ktorá bola venovaná tejto téme.

Vážte si samých seba a nefajčite, pretože fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy! Je dokázané, že fajčenie má negatívne účinky na každý jeden ľudský orgán. Preto radšej NIKDY nesiahni po cigarete a pokús sa presvedčiť aj svojich kamarátov a ľudí, na ktorých ti ZÁLEŽÍ!

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom 6. až 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.11.2018 (streda).

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – konanie Testovania 5.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22.11.2018.

Záložka do knihy spája školy

Projekt je zameraný na nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a na podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. V mesiaci október sme sa zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu s názvom: „Záložka do knihy spája školy“.

Žiaci našej školy pod vedením učiteľov vyrábali záložky ľubovoľnou technikou na tému: Rozprávky, bájky povesti a príbehy nepoznajú hranice pre žiakov partnerskej školy. Našou partnerskou školou bola ZŠ Béla-Dulice. Skôr než sa žiaci pustili do práce na hodinách slovenského jazyka si čítali knihy,  ktoré ich zaujali. Veľmi sa snažili a boli kreatívni, stále mali na pamäti, že ich záložka bude DAROM pre neznámeho kamaráta z partnerskej školy.

FIG projekty

V rámci finančnej a matematickej gramotnosti si žiaci 5.-9. ročníka pripomenuli Deň boja proti chudobe (17.10.) a Svetový deň sporenia (31.10.) vypracovaním prezentácií a projektov na tému: "Najchudobnejšie štáty sveta" alebo "Najbohatší ľudia sveta", ktoré prezentovali na hodinách matematiky. Foto vo fotoalbume.

photo

Nedeľa 20. 1. 2019

Narodeniny a meniny:

Dnes (Nedeľa 20.1.2019)

Sebastián Grulyo (5.A)
Sebastián Tirpák (1.A)

Zajtra (Pondelok 21.1.2019)

Nikola Vankuličová (6.A)
Vincent Péter (1.A)

Pozajtra (Utorok 22.1.2019)

Mgr. Mária Boková