• Prioritou školy je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a poskytnúť im vzdelanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie, potrebné na uplatnenie sa v živote, ako aj formovať zdravý štýl života, vytvárať vzťah k práci (v súlade s požiadavkami trhu práce), rozvíjať tvorivosť, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie. Škola dáva možnosť každému žiakovi rozvíjať sa podľa vlastných schopností a umožňuje mu zažiť úspech.
   • Priateľská
   • Vidieckeho typu
   • Rodinná
   • Moderná
 • Novinky

   • „Máš Filipa“? 2021 – vyhodnotenie – matematika zábavnou formou
   • 2. 11. 2021
   • Žiaci 5. až 9.ročníka sa v posledný októbrový týždeň dištančnou formou prostredníctvom EDUPAGE a na hodinách matematiky zapojili v rámci školskej aktivity do súťaže "Máš Filipa ?". Hádanky, obrázkové hádanky, logické a iné úlohy riešili súťažnou a hlavne zábavnou formou. Nebolo to učivo matematiky, ale úlohy tak trochu s matematikou súviseli. Keďže išlo o súťaž, niektorým sa darilo viac, niektorým menej. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným žiakom (aj tým, ktorým sa menej darilo).

   • „Máš Filipa“? 2021 – vyhodnotenie – matematika zábavnou formou: Čítať viac
   • Projekt „200 TON Z LESA VON“
   • 25. 10. 2021
   • Zapojili sme sa do projektu s názvom „200 TON Z LESA VON“. Cieľom projektu je vzbudiť u žiakov záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a vyčistiť prírodné prostredie od odpadkov. Čistiacu aktivitu sme uskutočnili v piatok 15.10.2021. Pár dni pred čistiacou aktivitou sme sa spojili so starostom obce, ktorého sme oboznámili so svojim zámerom a spýtali sa na znečistené miesta v obci. V deň čistenia sme spolu so starostom, pedagógom a pedagogickým asistentom išli pozbierať odpadky. Nazbierali sme 6 plných vriec odpadu, ktorého celková hmotnosť bola 72,7 kg. Vrecia s odpadom sme dali na miesto, ktoré sme si dohodli so starostom obce a vedením školy. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ďalším účastníkom za plnohodnotnú aktivitu zameranú na čistenie životného prostredia vo svojom okolí.

   • Projekt „200 TON Z LESA VON“: Čítať viac
   • OZNAM
   • 20. 10. 2021
   • Vážení rodičia!

    Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.

    Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole.

    Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

   • OZNAM : Čítať viac
   • Oznam pre triedy - 5.A a ŠT1
   • 20. 10. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež vám oznamuje, že triedy 5.A a ŠT1 prechádzajú od 20.10.2021 na dištančnú výučbu podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov). Termín ukončenia dištančného vzdelávania bude oznámený prostredníctvom triednych učiteľov. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • Oznam pre triedy - 5.A a ŠT1: Čítať viac
   • Svetový deň výživy
   • 15. 10. 2021
   • Deň 16. október ako Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979 a je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.

    V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou. V stravovní detí a mládeže sa pomerne často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy, nedostatočnou konzumáciu ovocia, zeleniny, rýb a nesprávnym stravovacím režimom. Na základe týchto skutočnosti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa je večera. Následky nesprávnej výživy detí a mládeže sa môžu prejaviť poruchami rastu a výv

   • Svetový deň výživy: Čítať viac
   • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy
   • 28. 9. 2021
   • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 30.09.-1.10.2021 (štvrtok - piatok).

   • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy: Čítať viac
 • Partneri

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • Klub riaditeľov spoločnej školy