Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

ŠKOLSKÁ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA - 2018

Tak ako každý rok, aj tento sa na našej škole konala školská atletická olympiáda. Do súťaže sa zapojili žiaci od 1. až po 9. ročník. Žiaci boli rozdelení  do kategórií 1. stupňa a 2. stupňa, dievčat a chlapcov. 

Súťažilo sa v týchto disciplínach:  

Výberové konanie

Základná škola s materskou školou, Úbrež 141,

 

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

Pedagogického asistenta v MŠ

 

Kvalifikačné predpoklady

 Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,  ktorou sa    ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:

Zbierka plastových vrchnákov pokračovala - vyhodnotenie

V školskom roku 2017/18 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Za obdobie od septembra do februára sa spolu vyzbieralo 22,8 kg vrchnákov, ktoré boli odovzdané spolu s pedagogickým kolektívom a žiakmi rodinnému priateľovi  hendikepovaného Samka. Od marca do júna sme vyzbierali asi 16 kg.  Najviac nazbierali žiaci II., III. a V. ročníka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa do súťaže zapojili.

Vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia a najčistejšia trieda“

V mesiaci máj a jún prebiehala na našej škole spomínaná súťaž, ktorú mali na starosti  členovia žiackeho parlamentu.  Hodnotila sa čistota tried, tabule, poriadok v laviciach, celkový vzhľad tried. Na konci júna sme vyhodnotili súťaž. V kategórii mladších žiakov sa najlepšie umiestnili žiaci 3. ročníka a špeciálna trieda 1. Zo starších žiakov najlepší boli piataci a ôsmaci. Všetkým úprimne blahoželáme a veríme, že nejakú podobnú súťaž pripravíme aj na budúci rok.

Oznámenie

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje , že v čase letných prázdnin bude v škole služba každú stredu v čase od  8.00.hod.- 12.00.hod.

 

kontakt : 056/6596584

DEŇ OTCOV 18. 06. 2018

Úloha otca je v rodine a v živote dieťaťa veľmi dôležitá. Aj keď v mnohých dnešných rodinách to vyzerá tak, že deti svojho otca viac nepoznajú ako poznajú, prípadne vyrastajú bez neho, stále je to výnimočná osoba a či chceme alebo nie, ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa.

Neraz zabúdame na otcov, všade sa vyzdvihuje skôr podiel matky na výchove a starostlivosti o deti. No aj otcovia sú tu a zaslúžia si pozornosť. Za všetko, čo pre nás a pre naše deti robia, za to, že ich naučia bicyklovať sa alebo hrať futbal, za zabezpečovanie každodenného živobytia pre celú rodinu a za všetko ostatné, čo pre deti a pre rodinu ako takú otcovia robia. Aj žiaci našej školy si tento sviatok pripomenuli, výrobou srdiečok, ktoré potom z lásky darujú svojim otcom. Ručne vyrobená maličkosť, urobí každému oteckovi určite najväčšiu radosť.

Riaditeľské voľno

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 01.06.2018 (piatok) a 04.06.2018 (pondelok).

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačného dôvodu.

Modrý gombík

Dňa 18. mája sa žiaci Základnej školy s materskou školou v Úbreži zapojili do zbierky Modrý gombík. Táto zbierka má slúžiť deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom  na Ukrajine. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili aj občania obce Úbrež. Spolu sa nazbieralo 82, 46 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zároveň ďakujeme žiakom našej školy za pomoc pri realizácii zbierky.

Regionálne „Lesnícke dni“

Dňa 27.4.2018 sa naši žiaci zúčastnili 4. ročníka „Lesníckych dní“, ktoré sa konali v areáli niekdajších sobraneckých kúpeľov. Zámerom lesníckych dní bolo priblížiť spoločnú históriu a tradície slovenského lesníctva, bližšie spoznávať prírodu. Ako každý rok, aj teraz bol pre deti pripravený bohatý program, v ktorom sa predstavili sokoliari, trubači, furmani a množstvo iných zaujímavých aktivít, v ktorých si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a zručnosť, ale aj otestovať svoje vedomosti. Žiaci si odnášali okrem spomienkových darčekov aj mnoho pekných zážitkov. 

Škola v prírode

   Žiaci tretieho ročníka ZŠ s MŠ Úbrež sa v dňoch od 7.5. – 11.5.2018 zúčastnili Školy v prírode na Zemplínskej šírave v hoteli Energetik.  Po príchode sa ubytovali a zoznámili s ubytovacím poriadkom a s priestormi hotela.  Každá izba mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené päťkrát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera).

    Dopoludňajší program mali žiaci rozdelený na dve časti. Najprv to boli dve hodiny učenia v prírode a o prírode (vychádzky a pozorovania prírody), alebo hravou formou opakovali matematiku a slovenčinu. Ďalšie dve hodiny bol plavecký výcvik  v bazéne hotela Chemes. Deti sa tam zoznamovali s vodou a základmi plávania. Kým jedny sa učili plávať, alebo sa v plávaní zdokonaľovali, iní len tak šantili vo vode, aby odbúrali strach z nej.

photo

Piatok 17. 8. 2018

Narodeniny a meniny:

Dnes (Piatok 17.8.2018)

Mgr. Zuzana Michaličová

Popozajtra (Pondelok 20.8.2018)

Kamila Grulyová (1.A)
Jessika Kováčová (6.A)