Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Svetový deň výživy - 2018

Svetový deň výživy si pripomíname každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov /FAO/ v roku 1945. Október je mesiac v ktorom sa oveľa viac skloňuje slovné spojenie ,, zdravá výživa ‘’. Avšak nie každý z nás si pod týmto pojmom predstaví to isté. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravé stravovanie však môže rozhodnúť o našom zdraví a chorobe. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli. Žiaci ročníkov 1. – 4.  si urobili výstavku darov prírody a neskôr aj ochutnávku, ktorú spolu s učiteľkami vlastnoručne pripravili.

Svetový deň duševného zdravia – jesenný beh pre zdravie

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

V stredu 10.októbra sme na našej škole zorganizovali bežecké preteky pod názvom Jesenný beh. K najlepším bežcom patrili:

1. ročník - N. Kozár, A. Kováčová, N. Kišová, M Goroľ, A. Kapurová

2. ročník -  M. Ščerbanovský, D. Kováč, N. Kozárová, D. Kováčová

Október - mesiac úcty k starším

Mesiac október je venovaný  úcte k starším ľuďom. Ani my sme nezabudli na naše pani učiteľky, ktoré učili už dávnejšie na našej škole. V rámci projektového krúžku, Spoznávaj a tvor, naši deviataci navštívili pani učiteľku Irenu Kelemenovú, pani učiteľku Máriu Hricikovú a pani učiteľku Máriu Dankovú, ktorým odovzdali krásne pozdravy a  kytičku vyrobenú z jesenného lístia. Aspoň takouto formou sme sa chceli poďakovať za ich dlhoročnú prácu s deťmi a zaželať im veľa zdravia. Nezabudli sme ani na nášho pána starostu MVDr. Jozefa Antoniča, kterého sme tiež potešili jesennou kytičkou.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2018

Aj tento rok sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu na podporu športu a fyzickej aktivity. „Dopoludnia s bedmintonom“ sme absolvovali prípravou v dňoch 26.9. a 27.9.2018., počas ktorých si mali možnosť všetci žiaci našej školy zahrať bedminton od jeho základov až po hru vo dvojiciach. V piatok 28.9. sme usporiadali bedmintonový turnaj pre chlapcov a dievčatá v dvoch kategóriách.

V kategórii dievčat 1.- 4.ročníka získala 1. miesto  Monika Kornúcová.

Svetový deň zvierat - 2018

Ako každý rok i tento si žiaci na našej škole pripomenuli 4 . 10. Svetový deň zvierat. Počas vyučovacích hodín, na krúžkoch a v školskom klube sa žiaci zapájali do rôznych činností zameraných na zvieraciu ríšu,ktorá je súčasťou a krásou života na našej planéte. Bližšie informácie o tomto dni nájdete vo fotoalbume.

Prírodovedná gramotnosť a zdravá výživa

Človek je súčasťou prírody a mal by sa tak správať. Musíme si však priznať, že sa tak nesprávame, a úroveň prírodovednej gramotnosti našich  žiakov je nízka. Preto sa na našej škole snažíme učiť žiakov, aby  vedeli v rôznych životných situáciách konať tak, aby  neohrozovali seba ani iných a nespôsobovali napríklad škody na zdraví a majetku, poruchy a prírodné katastrofy.

V rámci rozvoja prírodovednej gramotnosti v  septembri dostali žiaci 3. a  4. ročníka zadanie „Nie je cukor ako cukor“ a žiaci 5.až 9. ročníka „Soľ nad zlato“. S pomocou odbornej literatúry, internetu a učiteľov zisťovali ako a kde sa tieto látky získavajú a spracovávajú, ich obsah v rôznych potravinách, aké negatívne a pozitívne účinky majú na náš organizmus. A samozrejme nechýbala ochutnávka.....

Deň bez áut 2018

Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť pešo. Dňom bez áut, ktorým daný týždeň vyvrcholil, Eko – hliadky v daný deň udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a deti, ktoré prišli do školy pešo. Tí, čo prišli do školy autom, dostali symbolickú pokutu, ako upozornenie, že je Deň bez áut.

Opäť separujeme

Tento mesiac sme opäť začali na našej škole separovať odpad. Patronát nad týmto zberom majú členovia ŽŠP. Na začiatok sme pripravili zberné nádoby na papier, fľaše a vrchnáky, ktoré nám zakúpilo vedenie školy.

Fotoalbum

Fotky pridané vo fotoalbume.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - beseda

Dňa 13. 9. 2018 do našej školy zavítala pani sociálna pracovníčka Mgr. Zlata Babuláková a členka výboru Gita Vojtovičová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Beseda bola jednou z aktivít školského parlamentu. Zúčastnili sa jej všetci žiaci našej školy. Pani Babuláková nám rozprávala, ako ťažko je orientovať sa v teréne pre nevidiaceho. Čo všetko sa potrebuje naučiť a aké kompenzačné pomôcky potrebuje, aby mohol prejsť cez cestu alebo ísť sám do obchodu. Deti mali možnosť ohmatať Braillovo slepecké písmo, pozerať cez zväčšovaciu lupu a okuliare, vidieť zvukové zariadenie, ktoré slúži na rozoznávanie farieb, pomôcka do pohára ktorá signalizuje hladinu vody a mnoho ďalších. Žiaci mohli nielen vidieť tieto kompenzačné pomôcky, ale mohli aj prispieť, a to jedným eurom, za ktoré dostali bielu pastelku. Aj touto malou čiastkou tak pomohli dobrej veci. Chceme sa poďakovať pani Babulákovej a Vojtovičovej za ich čas a dúfame, že prídu aj nabudúce.

photo

Streda 17. 10. 2018

Narodeniny a meniny:

Dnes (Streda 17.10.2018)

Viktória Murgáčová (5.A)

Zajtra (Štvrtok 18.10.2018)

Marko Bučko (4.A)
Simona Gaborová (2.A)
Lukáš Kováč (3.A)
Lukáš Šmid (1.A)

Pozajtra (Piatok 19.10.2018)

Slavomír Kiš (3.A)
Kristián Gojda (3.A)
Kristián Holub (1.A)

Popozajtra (Sobota 20.10.2018)

Juraj Kováč (4.A)