Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

Mikulášska nádielka 2018

Aj tento rok 6. decembra do našej školy zavítal Mikuláš. Keby len jeden, ale prišli hneď dvaja v sprievode anjela a veľa čertov a čertíc. Scenár Mikuláša si na našej škole stále pripravujú deviataci. Mikulášovia  so svojím sprievodom navštívili každú triedu. Všetky deti dostali sladkú odmenu  a  tým neposlušnejším sa ušlo aj  čierne uhlie. Na našej škole  sú všetci dobrí, takže sladkú odmenu si zaslúžili  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Mikuláš potešil  deti aj  rodičov na neformálnom vzdelávaní. Úprimnú a asi aj najväčšiu  radosť mali deti v materskej škole. Ich rozžiarené očká a milý úsmev boli najväčšou odmenou a poďakovaním pre všetkých deviatakov, ktorí Mikuláša pripravili.

Týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň sa každoročne na našej škole uskutočňujú aktivity  zamerané  na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. V tomto školskom roku sme tieto aktivity realizovali so žiakmi prvého stupňa. Pre žiakov druhého stupňa je na začiatok decembra pripravená beseda s policajtom. Počas celého týždňa sa učitelia snažili realizovať problematiku boja proti drogám vo vyučovaní. Celý týždeň sa niesol v duchu hesla Zastavme násilie  - spoločne proti šikanovaniu.  Pre všetkých žiakov prvého stupňa to bola najprv beseda o šikanovaní a pre starších aj o kyberšikane. Nasledovali aktivity k téme – hranie rolí, nácvik správnej reakcie na šikanovanie, ale aj ako sa vyhnúť šikanovaniu –ako sa máme správať a čo treba v takom prípade robiť. Ďalej to bolo preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, ale aj ponuka hodnotných voľno-časových aktivít. Snažili sme sa  ponúknuť im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas, prebudiť v nich súťaživosť aj chuť športovať. Žiaci 4.ročníka vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus a diskutovali o nich s pani učiteľkou. Žiaci vytvárali aj rôzne plagáty, výtvarné práce, prostredníctvom ktorých sa snažili prezentovať svoj názor na drogy.

Medzinárodný deň bez fajčenia - 2018

20. november je vo svete známy ako Medzinárodný deň bez fajčenia alebo tiež nefajčiarsky deň. Je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine /UICC/. 

Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách a  ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc  a vzniku srdcovo-cievnych chorôb. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli prezentáciou, ktorá bola venovaná tejto téme.

Vážte si samých seba a nefajčite, pretože fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy! Je dokázané, že fajčenie má negatívne účinky na každý jeden ľudský orgán. Preto radšej NIKDY nesiahni po cigarete a pokús sa presvedčiť aj svojich kamarátov a ľudí, na ktorých ti ZÁLEŽÍ!

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom 6. až 9. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.11.2018 (streda).

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – konanie Testovania 5.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22.11.2018.

Záložka do knihy spája školy

Projekt je zameraný na nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a na podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. V mesiaci október sme sa zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu s názvom: „Záložka do knihy spája školy“.

Žiaci našej školy pod vedením učiteľov vyrábali záložky ľubovoľnou technikou na tému: Rozprávky, bájky povesti a príbehy nepoznajú hranice pre žiakov partnerskej školy. Našou partnerskou školou bola ZŠ Béla-Dulice. Skôr než sa žiaci pustili do práce na hodinách slovenského jazyka si čítali knihy,  ktoré ich zaujali. Veľmi sa snažili a boli kreatívni, stále mali na pamäti, že ich záložka bude DAROM pre neznámeho kamaráta z partnerskej školy.

FIG projekty

V rámci finančnej a matematickej gramotnosti si žiaci 5.-9. ročníka pripomenuli Deň boja proti chudobe (17.10.) a Svetový deň sporenia (31.10.) vypracovaním prezentácií a projektov na tému: "Najchudobnejšie štáty sveta" alebo "Najbohatší ľudia sveta", ktoré prezentovali na hodinách matematiky. Foto vo fotoalbume.

Halloween - 2018

-je pôvodne keltský sviatok, ktorý sa oslavuje v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii a v ďalších anglosaských krajinách. Dátum Halloweenu je každý rok rovnaký, oslavuje sa 31. októbra, deň pred kresťanskou slávnosťou všetkých svätých. Medzi symboly Halloweenu patrí tekvica, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba.

Názov Halloween je skratkou spojenia All Hallows ‚Eve , ktorým sa vo staroangličtine označoval predvečer dňa všetkých svätých. Ľudia si v tento deň spomínajú na svojich zosnulých predkov. Prvé zmienky o sviatku siahajú približne do roku 1745, meno sa v priebehu rokov komolilo, až vzniklo pomenovanie Halloween. K Halloweenu neodmysliteľne patrí oranžová a čierna farba. Oranžová symbolizuje jesenný zber a čierna značí temnotu a smrť.

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

Základná škola s materskou školou , Úbrež 141

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 29.10.2018 (pondelok).

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

Svetový deň výživy - 2018

Svetový deň výživy si pripomíname každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov /FAO/ v roku 1945. Október je mesiac v ktorom sa oveľa viac skloňuje slovné spojenie ,, zdravá výživa ‘’. Avšak nie každý z nás si pod týmto pojmom predstaví to isté. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravé stravovanie však môže rozhodnúť o našom zdraví a chorobe. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli. Žiaci ročníkov 1. – 4.  si urobili výstavku darov prírody a neskôr aj ochutnávku, ktorú spolu s učiteľkami vlastnoručne pripravili.

Svetový deň duševného zdravia – jesenný beh pre zdravie

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

V stredu 10.októbra sme na našej škole zorganizovali bežecké preteky pod názvom Jesenný beh. K najlepším bežcom patrili:

1. ročník - N. Kozár, A. Kováčová, N. Kišová, M Goroľ, A. Kapurová

2. ročník -  M. Ščerbanovský, D. Kováč, N. Kozárová, D. Kováčová

photo

Utorok 11. 12. 2018

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Streda 12.12.2018)

Roman Buko (5.A)

Pozajtra (Štvrtok 13.12.2018)

Mgr. Lucia Baločková

Popozajtra (Piatok 14.12.2018)