• Koordinačný tím

   • V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 223 z 15. júna 2022 o základnej škole podľa § 1 ods. 3, písm. c) riaditeľ školy zriaďuje k 1. 9. 2022 ako svoj poradný orgán koordinačný tím. Členovia koordinačného tímu sa organizujú podľa špecifickej témy, na ktorú sa vo svojej pracovnej činnosti zameriavajú.

    Členovia koordinačného tímu:

    MVDr. Marianna Bellová

    Mgr. Iveta Balintová

    Mgr. Zuzana Michaličová

    Mgr. Marcela Poláková

    Mgr. Marián Vasiľ