Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Čítame a maľujeme
Mixík
Múdra hlavička
Počítačový krúžok
Popletená abeceda
Spoznávaj a tvor
Svet okolo nás
Športová príprava
Športový krúžok
Tvorivá dielňa
Všeličo

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018