Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Čítame a maľujeme
Hudobno – tanečný
Múdra hlavička
Počítačový krúžok
Pohybová príprava
Spoznávaj a tvor
Svet okolo nás
Šikovná vareška
Športový krúžok
Tvoriváčik
Všeličo

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.09.2018