• História - stručne

    • Z histórie našej školy

      

     Zhrnutie informácií o minulosti školy, ktoré poskytli jej pamätníci. Písomné dokumenty z obdobia založenia školy sa nezachovali.

      

     ·        Do založenia súčasnej školy r. 1962 sa vyučovalo v dedine na troch rôznych miestach:

     1.     v rímskokatolíckom kostole

     2.     v gréckokatolíckom kostole

     3.     na traktorovej stanici ( dom Svobodovcov)

     Určitú dobu sa vyučovalo aj na smeny.

      

     ·        Učitelia a žiaci chodili z okolitých dedín do školy peši, pretože autobusové spoje neboli také bežné ako v súčasnej dobe.

      

     ·        Prvé roky po otvorení školy sa počet žiakov pohyboval v rozmedzí 300 až 400. Postupne však klesal. ( Dnes navštevuje školu okolo 125 žiakov.)

      

     ·        Vo vtedajšej dobe si žiaci (resp. ich rodičia) nemohli zvoliť ľubovoľnú školu, ktorú budú navštevovať. Jednotlivé dediny mali pridelené základné školy a tie museli žiaci povinne navštevovať.

      

     ·        Prvým riaditeľom školy bol pán HERIBAN, ktorý tu pôsobil takmer 20 rokov.

      

     ·        Medzi prvých učiteľov školy patrili:

     p. KAMINSKÝ, p. DANKOVÁ, p. KOVÁČOVÁ,

     p. HRICÍKOVÁ, p. STOŠEKOVÁ, p. BYROVÁ,

     p. SERBÁKOVÁ, p. MARCINOVÁ, p. MARCIN,

     p. MAHÚTOVÁ, p. MAHÚT, p. DZVONÍKOVÁ,

     p. IHNÁTOVÁ, p. DZIAKOVÁ, p. LAZÁR