Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
Špeciálna trieda 1 Triedny učiteľ Mgr. Lucia Baločková
Špeciálna trieda 2 Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pazičová
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Michaličová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dáša Vasiľová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Boková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Šmigová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Vasiľ
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mišleyová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Kornúc
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Viňanská
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Balintová

© aScAgenda 2018.0.1084 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2018