Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
ŠT1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pazičová
ŠT2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Baločková
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Šmigová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Michaličová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dáša Vasiľová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Boková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Balintová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Vasiľ
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mišleyová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Kornúc
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Viňanská

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018