Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Email školy: riaditel@zsubrez.edu.sk
Email na správcu obsahu: spravca@zsubrez.edu.sk
Telefón: 056/6596253 - riaditeľ
056/6982920 - zborovňa
056/6596584 - personalistka
Adresa školy: Úbrež 141, 07242
IČO: 35545640
DIČ: 2021681475