Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Václav Petrovčik Rozvrh
Riaditeľ
 
 
MVDr. Marianna Bellová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Iveta Balintová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Svet okolo nás
 
 
Mgr. Lucia Baločková Rozvrh
Triedna učiteľka: Špeciálna trieda 1
Vedie krúžok: Hudobno – tanečný
 
 
Jana Boháčová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Boková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Čítame a maľujeme
 
 
Mgr. Marián Čičvák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Simona Faťolová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. František Kačur Učiteľ
 
 
Mgr. Jozef Kornúc Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Mgr. Radoslav Krenický Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Michaličová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Múdra hlavička
 
 
Mgr. Zuzana Mišleyová Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Tvoriváčik
 
 
Mgr. Pavol Obraz Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Pazičová Rozvrh
Triedna učiteľka: Špeciálna trieda 2
Vedie krúžok: Šikovná vareška
 
 
Mgr. Marta Šmigová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Pohybová príprava
 
 
Mgr. Marián Vasiľ Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Dáša Vasiľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Všeličo
 
 
Mgr. Ľubica Viňanská Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Spoznávaj a tvor

© aScAgenda 2018.0.1084 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2018