• OZNAM - Dištančné vzdelávanie do 17.12.2021

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež vám oznamuje, že na základe rozhodnutia krízového štábu obce Úbrež a odporúčania RÚVZ v Michalovciach bude od 06.12.2021 do 17.12.2021 prebiehať vzdelávanie dištančne (žiaci sa učia z domu). Predpokladaný termín začiatku prezenčného vyučovania je 10.01.2022. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

     • Mimoriadny oznam pre 1. ročník

     • Bol potvrdený pozitívny test na COVID-19 v 1. ročníku. Z toho dôvodu je nariadená karanténa žiakom 1. triedy, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténa trvá 10 dní od kontaktu s pozitívnou osobou (do 13.12.2021, vrátane). T. j. do dňa 13.12.2021 bude mať 1. trieda dištančné vzdelávanie. Do školy sa vrátia po karanténe dňa 14.12.2021. Na PCR test sa v prípade príznakov treba objednať cez webový portál: korona.gov.sk.

     • Vytváranie proinkluzívneho prostredia v škole – Inkluzívne hodnoty školy

     • Podľa zákona  č. 138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 57 sa  je škola povinná  organizovať aktualizačné vzdelávanie Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ.

      Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia

      a) udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,

      b) získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo

      c) získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

      Pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ, Úbrež 141 absolvovali aktualizačné vzdelávanie: Vytváranie proinkluzívneho prostredia v škole – Inkluzívne hodnoty školy v dňoch  15.11. – 26.11.2021

      Po ukončení aktualizačného vzdelávania každý účastník vyplnil hodnotiaci dotazník vzdelávania, z ktorého vyplynulo, že sú veľmi spokojní s obsahom a rozsahom jednotlivých tém vzdelávania. Rovnako boli spokojní s prístupom, úrovňou odborných vedomostí a komunikácie lektorky vzdelávania. Atmosféru vzdelávania ohodnotili ako veľmi pozitívnu a tvorivú. Priloha_5_-_hodnotiaci_dotaznik.pdf​​​​​​​

    • Čas vianočný
     • Čas vianočný

     • Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému viac záleží na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda väčšie rozmery.

      V čase adventu sa stávame lepšími, oživujeme tradície svojich predkov a snažíme sa čo najviac spríjemniť si tých pár sviatočných chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, nákupy, zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, vôňa domova preplnená ihličím, vôňa medovníkov – to všetko neodmysliteľne patrí k Vianociam.

      Aj mi, naši žiaci, učitelia a celá naša škola sa už pripravuje na najkrajšie sviatky v roku.