• Zbierka plastových vrchnákov pokračovala - vyhodnotenie

     • V školskom roku 2017/18 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Za obdobie od septembra do februára sa spolu vyzbieralo 22,8 kg vrchnákov, ktoré boli odovzdané spolu s pedagogickým kolektívom a žiakmi rodinnému priateľovi  hendikepovaného Samka. Od marca do júna sme vyzbierali asi 16 kg.  Najviac nazbierali žiaci II., III. a V. ročníka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa do súťaže zapojili.

     • Vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia a najčistejšia trieda“

     • V mesiaci máj a jún prebiehala na našej škole spomínaná súťaž, ktorú mali na starosti  členovia žiackeho parlamentu.  Hodnotila sa čistota tried, tabule, poriadok v laviciach, celkový vzhľad tried. Na konci júna sme vyhodnotili súťaž. V kategórii mladších žiakov sa najlepšie umiestnili žiaci 3. ročníka a špeciálna trieda 1. Zo starších žiakov najlepší boli piataci a ôsmaci. Všetkým úprimne blahoželáme a veríme, že nejakú podobnú súťaž pripravíme aj na budúci rok.

     • Oznámenie

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje , že v čase letných prázdnin bude v škole služba každú stredu v čase od  8.00.hod.- 12.00.hod.

       

      kontakt : 056/6596584

     • DEŇ OTCOV 18. 06. 2018

     • Úloha otca je v rodine a v živote dieťaťa veľmi dôležitá. Aj keď v mnohých dnešných rodinách to vyzerá tak, že deti svojho otca viac nepoznajú ako poznajú, prípadne vyrastajú bez neho, stále je to výnimočná osoba a či chceme alebo nie, ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa.

      Neraz zabúdame na otcov, všade sa vyzdvihuje skôr podiel matky na výchove a starostlivosti o deti. No aj otcovia sú tu a zaslúžia si pozornosť. Za všetko, čo pre nás a pre naše deti robia, za to, že ich naučia bicyklovať sa alebo hrať futbal, za zabezpečovanie každodenného živobytia pre celú rodinu a za všetko ostatné, čo pre deti a pre rodinu ako takú otcovia robia. Aj žiaci našej školy si tento sviatok pripomenuli, výrobou srdiečok, ktoré potom z lásky darujú svojim otcom. Ručne vyrobená maličkosť, urobí každému oteckovi určite najväčšiu radosť.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 01.06.2018 (piatok) a 04.06.2018 (pondelok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačného dôvodu.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedené dni nebudú v prevádzke MŠ, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 05.06.2018.

     • Modrý gombík

     • Dňa 18. mája sa žiaci Základnej školy s materskou školou v Úbreži zapojili do zbierky Modrý gombík. Táto zbierka má slúžiť deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom  na Ukrajine. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili aj občania obce Úbrež. Spolu sa nazbieralo 82, 46 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zároveň ďakujeme žiakom našej školy za pomoc pri realizácii zbierky.

     • Regionálne „Lesnícke dni“

     • Dňa 27.4.2018 sa naši žiaci zúčastnili 4. ročníka „Lesníckych dní“, ktoré sa konali v areáli niekdajších sobraneckých kúpeľov. Zámerom lesníckych dní bolo priblížiť spoločnú históriu a tradície slovenského lesníctva, bližšie spoznávať prírodu. Ako každý rok, aj teraz bol pre deti pripravený bohatý program, v ktorom sa predstavili sokoliari, trubači, furmani a množstvo iných zaujímavých aktivít, v ktorých si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a zručnosť, ale aj otestovať svoje vedomosti. Žiaci si odnášali okrem spomienkových darčekov aj mnoho pekných zážitkov. 
       

     • Škola v prírode

     •    Žiaci tretieho ročníka ZŠ s MŠ Úbrež sa v dňoch od 7.5. – 11.5.2018 zúčastnili Školy v prírode na Zemplínskej šírave v hoteli Energetik.  Po príchode sa ubytovali a zoznámili s ubytovacím poriadkom a s priestormi hotela.  Každá izba mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené päťkrát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera).

          Dopoludňajší program mali žiaci rozdelený na dve časti. Najprv to boli dve hodiny učenia v prírode a o prírode (vychádzky a pozorovania prírody), alebo hravou formou opakovali matematiku a slovenčinu. Ďalšie dve hodiny bol plavecký výcvik  v bazéne hotela Chemes. Deti sa tam zoznamovali s vodou a základmi plávania. Kým jedny sa učili plávať, alebo sa v plávaní zdokonaľovali, iní len tak šantili vo vode, aby odbúrali strach z nej.

          Popoludňajší program pre naše deti organizovali animátori, ktorí pripravili hru pod názvom Zem 2057. Celá hra spočívala v tom, že plnením zaujímavých úloh mali deti zachrániť budúcnosť našej Zeme. Úlohy sa striedali - boli športové, vedomostné aj logické, tanečné aj zábavné. Niektoré boli zamerané na zručnosť, iné na obratnosť a šikovnosť, na orientáciu v prírode a jej ochranu. Nechýbala ani večerná hra v areáli hotela, počas ktorej hľadali šifrovanú správu - samozrejme s baterkami v rukách. Všetky tieto hry a úlohy žiakov veľmi zaujali a motivovali ich k tomu, aby zachránili svet.

          Počas celého pobytu vládla medzi žiakmi príjemná atmosféra. Žiaci dodržiavali pokyny učiteľa aj animátorov. V izbách si udržiavali čistotu a poriadok, za čo im bola udelená pochvala. Veríme, že sa na základe prežitých aktivít budú aj v bežnom živote správať k prírode ohľaduplne a tak zachovajú Zem aj pre ďalšie generácie. Zo Školy v prírode sa žiaci vrátili oddýchnutí a spokojní.  

     • Deň matiek 2018

     • Deň matiek - História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno. Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali oslavovať v 16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete. V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu a ostatných proruských krajinách nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku. Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento sviatok výrobou srdiečok, ktoré potom z lásky darujú svojim mamičkám. Ručne vyrobená maličkosť urobí každej mamičke najväčšiu radosť, nevadí, že ,, to“ srdiečko nemá správny tvar, že ,,ten kvet“ sa na kvet vôbec nepodobá. Podstatné je, že každé dieťa ho robilo s láskou, s láskou, ktoré si mami zaslúžia. Tento deň patrí vám, našim mamám.

     • Detské dopravné ihrisko

     • Dňa 9.5.2018 sa naši druháci a štvrtáci zúčastnili špeciálneho výcviku na DDI v Sobranciach. Na tomto ihrisku s križovatkami a dopravnými značkami si otestovali svoje teoretické vedomosti v teréne  a naučili sa orientovať na ceste. Vyskúšali  si jazdu v cestnej premávke na rôznych šliapacích autíčkach. Prežili kopec zábavy a navyše si overili poznatky z dopravnej výchovy aj v praxi. Žiakom sa táto akcia veľmi páčila, keďže by sa tam radi vrátili aj v budúcnosti.

     • MLADÝ ZÁCHRANÁR

     • Dňa 27.4.2018 sa žiaci 7.ročníka a 9.ročníka zúčastnili na okresnej súťaži pod názvom MLADÝ ZÁCHRANÁR, ktorá sa konala na Mestskom futbalovom ihrisku v Sobranciach. Ukázali tam svoje vedomosti, zručnosti a postreh z rôznych oblastí ako sú zdravotnícka príprava, civilná obrana alebo orientácia v prírode. Súťaže sa zúčastnilo spolu 12 družstiev, spomedzi ktorých sa naši mladí záchranári zúčastnili na peknom 8.mieste.

     • Deň Zeme

     • Dňa 23.4.2018, z príležitosti Dňa Zeme, sa žiaci našej školy zúčastnili aktivít s touto tematikou, ktoré absolvovali v budove a areály školy, so svojimi triednymi učiteľmi. Z ich snaženia a šikovnosti vznikli krásne výtvarné práce, ktoré zdobia hlavnú chodbu školy a čistý školský pozemok.

     • Riaditeľské voľno

     •  

      Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 07.05.2018 (pondelok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačného dôvodu.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke MŠ, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 9.5.2018.

     • Medzinárodný deň detskej knihy

     • Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY). Tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena v roku 1805. Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Cieľom je podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku, literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli prezeraním kníh.

     • MINIFUTBAL žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup

     • V utorok 10.4.2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili okresného kola v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v Sobranciach. Aj keď hrali s plným nasadením, nepodarilo sa im zvíťaziť. Napriek tomu boli radi, že si zahrali skvelý futbal v duchu fair play a odniesli si domov okrem zážitkov a nových skúseností  malý darček značky Puma od sponzora tohto podujatia. Po skončení zápasov dostali za svoju snahu sladkú odmenu. 

     • Súťaž v prednese poézie a prózy

     • Dňa 13.4.2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili súťaže v prednese poézie a prózy. Túto súťaž organizuje pre rómskych žiakov Základná škola v Drahňove. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií. Našim žiakom sa darilo, Paťko Šugár zo 4. ročníka obsadil v druhej kategórii 2. miesto, Vaneska Balogová z 3. ročníka v tretej kategórii získala takisto 2. miesto.

      Víťazom blahoželáme a organizátorom ďakujeme za vynikajúcu prípravu a priebeh súťaže.

     • Veľkonočný florbalový turnaj

     • Z iniciatívy žiackej školskej rady sme zorganizovali  na našej škole 1. ročník Veľkonočného  florbalového  turnaja. Turnaja sa zúčastnili tri chlapčenské a tri dievčenské družstvá. Víťazné družstvo dievčat: L. Zuzová, E. Sičáková, S. Šmigová, N. Vankuličová, B. Mydliarová. Víťazné družstvo chlapcov: Mi. Lešo, M. Kornúc, L. Miker, M. Sorokáč, F. Kováč.

      Víťazné družstvo chlapcov vyzvalo na zápas našich učiteľov, v ktorom naši učitelia vyhrali. Všetkým súťažiacim aj víťazom sa ušla sladká odmena. Treba poďakovať organizátorom aj súťažiacim.

     • „Školáci čítajú škôlkarom“

     • Škôlkari už možno poznajú niektoré písmenká, ale prečítať si obľúbenú rozprávku ešte nevedia. Preto im naši štvrtáci dňa 14.3.2018 prišli prečítať rozprávku „O psíčkovi a mačičke“.  Aby sa lepšie spoznali, zarecitovali im básne, zaspievali pesničku a zahrali si spolu známu hru. Rozprávka bola o varení torty, tak im nakoniec nechali sladkú pochúťku v podobe koláčika. Sústredené pohľady a úsmevy na tváričkách svedčia o spokojnosti malých poslucháčov.

     • Svetový deň vody - 22.3.2018

     • Vo štvrtok 22.marca sme si Svetový deň vody a jej  význam pripomenuli aj v našej škole. Žiaci počas vyučovacích hodín pracovali s pracovnými listami, ktoré boli zamerané na počítanie, na   prácu s textom o vode, možnosti šetrenia vody doma a v škole ,ale aj na znečisťovanie vody odpadovými materiálmi vo vode, ktoré si vyhľadali aj na hodinách  informatiky. Pri tvorivých činnostiach zhotovili nástenku, plagát, kvapky vody a lovili symbolické rybky vo vedre, ktoré boli hlavne pre najmenších žiakov veselým zážitkom. V tento deň sme si vychutnali aj samotné pitie čistej vody z vodovodu  a umývanie si rúk ako vzácnosť a nie ako bežnú každodennú samozrejmosť.