• Riaditeľské voľno

     •  

      Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 07.05.2018 (pondelok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačného dôvodu.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke MŠ, ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 9.5.2018.

     • Medzinárodný deň detskej knihy

     • Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY). Tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena v roku 1805. Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Cieľom je podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku, literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli prezeraním kníh.

     • MINIFUTBAL žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup

     • V utorok 10.4.2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili okresného kola v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v Sobranciach. Aj keď hrali s plným nasadením, nepodarilo sa im zvíťaziť. Napriek tomu boli radi, že si zahrali skvelý futbal v duchu fair play a odniesli si domov okrem zážitkov a nových skúseností  malý darček značky Puma od sponzora tohto podujatia. Po skončení zápasov dostali za svoju snahu sladkú odmenu. 

     • Súťaž v prednese poézie a prózy

     • Dňa 13.4.2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili súťaže v prednese poézie a prózy. Túto súťaž organizuje pre rómskych žiakov Základná škola v Drahňove. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií. Našim žiakom sa darilo, Paťko Šugár zo 4. ročníka obsadil v druhej kategórii 2. miesto, Vaneska Balogová z 3. ročníka v tretej kategórii získala takisto 2. miesto.

      Víťazom blahoželáme a organizátorom ďakujeme za vynikajúcu prípravu a priebeh súťaže.

     • Veľkonočný florbalový turnaj

     • Z iniciatívy žiackej školskej rady sme zorganizovali  na našej škole 1. ročník Veľkonočného  florbalového  turnaja. Turnaja sa zúčastnili tri chlapčenské a tri dievčenské družstvá. Víťazné družstvo dievčat: L. Zuzová, E. Sičáková, S. Šmigová, N. Vankuličová, B. Mydliarová. Víťazné družstvo chlapcov: Mi. Lešo, M. Kornúc, L. Miker, M. Sorokáč, F. Kováč.

      Víťazné družstvo chlapcov vyzvalo na zápas našich učiteľov, v ktorom naši učitelia vyhrali. Všetkým súťažiacim aj víťazom sa ušla sladká odmena. Treba poďakovať organizátorom aj súťažiacim.

     • „Školáci čítajú škôlkarom“

     • Škôlkari už možno poznajú niektoré písmenká, ale prečítať si obľúbenú rozprávku ešte nevedia. Preto im naši štvrtáci dňa 14.3.2018 prišli prečítať rozprávku „O psíčkovi a mačičke“.  Aby sa lepšie spoznali, zarecitovali im básne, zaspievali pesničku a zahrali si spolu známu hru. Rozprávka bola o varení torty, tak im nakoniec nechali sladkú pochúťku v podobe koláčika. Sústredené pohľady a úsmevy na tváričkách svedčia o spokojnosti malých poslucháčov.

     • Svetový deň vody - 22.3.2018

     • Vo štvrtok 22.marca sme si Svetový deň vody a jej  význam pripomenuli aj v našej škole. Žiaci počas vyučovacích hodín pracovali s pracovnými listami, ktoré boli zamerané na počítanie, na   prácu s textom o vode, možnosti šetrenia vody doma a v škole ,ale aj na znečisťovanie vody odpadovými materiálmi vo vode, ktoré si vyhľadali aj na hodinách  informatiky. Pri tvorivých činnostiach zhotovili nástenku, plagát, kvapky vody a lovili symbolické rybky vo vedre, ktoré boli hlavne pre najmenších žiakov veselým zážitkom. V tento deň sme si vychutnali aj samotné pitie čistej vody z vodovodu  a umývanie si rúk ako vzácnosť a nie ako bežnú každodennú samozrejmosť.

     • Marec – mesiac knihy

     • Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí, ktoré si získavame čítaním kníh. História marca ako mesiaca knihy siaha do nie príliš dávnej minulosti. Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

      Aj na našej škole práve v tomto mesiaci prebehlo niekoľko aktivít spojených s knihou. Žiaci si čítali rozprávky, ilustrovali a vyrábali si leporelá z prečítanej rozprávky. Naše talenty mali možnosť  predviesť sa  v umeleckom prednese poézie a prózy. Všetky aktivity viedli a smerujú k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala  súčasťou každodenného života našich detí.

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom 5. až 8. ročníka školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 21.3.2018 (streda).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – konanie Testovania 9.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 22.3.2018.

     • Medzinárodný deň žien

     • MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tie bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Aj žiaci ZŠ s MŠ si spolu s pani učiteľkami  pripravili pre svoje mamičky malé prekvapenie na tento pekný deň.

     • Zber vrchnákov pre Samka

     • V školskom roku 2017/18 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Za obdobie od septembra do februára sa spolu vyzbieralo 22,8 kg vrchnákov, ktoré boli odovzdané spolu s pedagogickým kolektívom a žiakmi rodinnému priateľovi  hendikepovaného Samka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Samkovi želáme veľa pokrokov v ďalšej liečbe a úspešnú maturitu.

     • Súťaž o najkrajšiu Valentínku

     • V čase od 6.2.2018 do 16.2.2018 bola vyhlásená súťaž o najkrajší Valentínsky pozdrav, kedy mohli žiaci preukázať svoju výtvarnú zručnosť, fantáziu a predstavivosť. Všetci zúčastnení boli za snahu odmenení. V rámci týchto dvoch týždňov fungovala tzv. Valentínska pošta, kde mohli žiaci do pripravenej schránky hádzať odkazy pre žiakov a učiteľov našej školy. Tieto pozdravy a odkazy boli odovzdané do tých správnych rúk.

     • LVVK 2017/2018

     • Žiaci ZŠ s MŠ Úbrež sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 21.1. – 26.1.2018. Boli ubytovaní v Liptovskom Jáne v Jánskej kolibe Strachanovke. LVVK prebiehal na lyžiarskom stredisku Opalisko v Závažnej Porube.

      LVVK začal v nedeľu, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi. Prostredie, v ktorom sme boli ubytovaní bolo hotelového typu – každá izba mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené päťkrát denne (raňajky, desiata obed, olovrant, večera) formou hotelovej obsluhy.

      Žiaci boli rozdelení na lyžiarov začiatočníkov a pokročilých lyžiarov. Hneď v pondelok poobede všetci využívali výhody vleku Poma a zvládli nástrahy svahu na Opalisku.
      Počas lyžiarskeho výcviku sme sa v prvom družstve zamerali na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré sme počas lyžiarskeho kurzu postupne zdokonaľovali. V druhom lyžiarskom družstve sme sa zameriavali na zdokonalenie už nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky lyžovania. S potešením konštatujeme, že každý zvládol základy lyžiarskeho výcviku a zlepšil svoju techniku lyžovania. V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, pripravovali svoj program na večer, ktorým bavili svojich spolužiakov. V stredu popoludní relaxovali naši žiaci v bazéne hotela Máj a naberali nový dych na nasledujúce lyžiarske dni.

      Počas lyžiarskeho kurzu sme uskutočnili krátke vychádzky v prekrásnom okolí uvedenej lokality a taktiež večerný zábavný program. Svoje nadobudnuté, alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti naši žiaci predviedli v ukážkovej jazde, ktorá bola zachytená aj na kamere. V závere sa uskutočnilo celkové vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu, ktoré bolo zakončené diskotékou. Žiaci získali okrem sladkej odmeny diplom o úspešnom absolvovaní LVVK.

      Počas celého lyžiarskeho kurzu vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na ubytovni, boli slušní voči sebe i personálu ubytovne, za čo im patrí pochvala.

     • Medzinárodný deň tolerancie 16. januára

     • Tolerancia znamená uznávanie ľudských práv a základných slobôd každého človeka, zároveň rešpektovania jeho osobnosti. Aktivitou ,,Známe tváre “ sme na našej škole, medzi žiakmi chceli poukázať na to, že každý z nás je originálny a unikátny. Počas tejto aktivity sa žiaci rozdelili do dvojíc a mali za úlohu zahrať sa na karikaturistu a portrétovanie. Portréty sa vyzbierali, vystavili a žiaci hádali, kto je zobrazený na každom z portrétov.

      So žiakmi IV. ročníka sme hovorili o tom, že tolerancia sa označuje ako rešpektovanie a ocenenie bohatstva a rozmanitosti kultúr, vyjadrovania spôsobu, akým ľudia preukazujú svoje kvality a tým aj skutočnosť, že sú ľudskými bytosťami. Tolerancia je uznanie rôznosti národov a národností. Na záver žiaci vyhľadávali informácie o niektorých štátoch Európy o typických črtách národov, ktoré v nich žijú.

                                    BUĎME K SEBE TOLERANTNÍ. ASPOŇ SA O TO POKÚSME!

                           SVET BUDE LEPŠÍ. TOLERANCIA JE ZÁKLAD  ROVNOVÁHY VO SVETE.

     • Prerušenie prevádzky školy

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje rodičom žiakov, že z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov  bude v dňoch 17.1. až 19.1.2018 pozastavená prevádzka školy. Zároveň bude mimo prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ. Toto opatrenie sa realizuje na odporúčanie RÚVZ Michalovce. Vyučovanie začne 22.1.2018 (pondelok).

      Mgr. Václav Petrovčik, riaditeľ školy

       

     • Testovač cien - plagát

     • V rámci planovaných aktivít finančnej gramotnosti na škole žiaci vytvorili plagát - Testovač cien - za účelom porovnania cien tovaru každedennej spotreby. Foto vo fotogalérii.

     • Novoročné priania

     • Dňa 9.1.1918 sme sa so žiakmi 1.- 4. ročníka porozprávali o tom, ako sme prežili uplynulý rok, či sa nám naše sny, túžby a želania splnili, alebo sa nad ich naplnením posnažíme počas nového roka. Jedným zo želaní detí  bolo, aby sa zlepšili v čítaní. Na začiatku starší žiaci čítali mladším a neskôr mladší žiaci starším. V závere sme sa dohodli, že v mesiaci marci sa stretneme zase a porovnáme svoje čitateľské schopnosti, či sa nám naše predsavzatia podarilo napĺňať.