• Pozastavenie prevádzky školy

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež informuje žiakov školy a ich zákonnych zástupcov o pozastavení prevádzky školy v dňoch 13.03.2020 až 17.3.2020 z dôvodu  vysokej chorobnosti žiakov školy ( 11.3. - 61%; 12.3. – 70%) a v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

      Zároveň vám oznamujeme, že v uvedené dni nebudú v prevádzke ŠJ, MŠ  a ŠKD. 

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 18.03.2020.

      V prípade, že Ústredný krízový štáb prijme ďalšie opatrenia je potrebné sledovať média, resp. stránku školy. 

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     • MŠVVaŠ SR vydalo školám usmernenia ohľadom prevencie šírenia vírusu na území SR.

      Vážení rodičia na základe tohto usmernenia Vás žiadame:

      Žiakov, ktorí nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestovaní v zahraničí, pošlite riadne do školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

      Žiakov, ktorí majú príznaky choroby - nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich vyliečenia.

      Žiakov, ktorí vycestovali do krajín postihnutých vírusom odporúčame  nechať  v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).

      Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom.

      Ak svoje dieťa nechávate doma z dôvodu choroby alebo vycestovania, kontaktujte triedneho učiteľa mailom alebo telefonicky. Ospravedlniť jeho neprítomnosť môžete aj vy a v tomto období nie je nutné lekárske potvrdenie.

      Mgr. Václav Petrovčik , riaditeľ  školy 

     • Medzinárodný deň materinského jazyka

     • 21. február je medzinárodným dňom materinského jazyka. Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole. Do akcie sa zapojili žiaci 5. – 9. ročníka. Žiaci mohli súťažiť vo viacerých aktivitách, v ktorých si precvičili svoju pamäť, teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Hravou formou si vyskúšali, aké by to bolo, keby sme jazyk používať nemohli a zamysleli sa aj nad vývojom slovenského jazyka. Víťazné tímy získali sladkú odmenu. Všetci zúčastnení boli odmenení perom. Po súťaži sme všetci odchádzali s pocitom, že znova vieme niečo viac o slovenčine a máme byť pre čo na ňu hrdí.

     • Najkrajšia valentínka

     • Hneď po polročných prázdninách sa mohli žiaci našej školy zapojiť do školskej súťaže spojenej so sviatkom Sv. Valentína. Súťaž niesla názov Najkrajšia valentínka. Úlohou žiakov bolo vytvoriť valentínsky pozdrav, pri výrobe ktorého mali využiť svoju fantáziu a tvorivosť, alebo si pomôcť inšpiráciou z internetu. Do súťaže sa zapojilo 26 tvorivých  žiakov z celej školy. Z ich výtvorov sme v zborovni vybrali 12 tých najkrajších, ktoré boli vystavené na nástenke na hlavnej chodbe. Všetci zapojení žiaci boli odmenení drobnou sladkosťou a vybraných 12 naj si vyslúžilo  veľkú čokoládu.

     • Karneval 2020

     • Tak, ako každý školský rok, aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme zostali verní našej tradícii a zorganizovali sme pre žiakov karneval. Veľká pozvánka na túto akciu na nástenke dolnej chodby našej školy žiakom oznamovala čas, miesto a sprievodné akcie počas karnevalu. Súčasťou karnevalu bola tombola, v ktorej bolo 26 cien. Žiaci si s veľkými očakávaniami kupovali lístky do tejto tomboly, cena jedného lístka bola 0,40 eur. Za vyzbierané peniaze z kúpy lístkov p. uč. Mišleyová zabezpečila hodnotné ceny do tomboly. Ďalšou sprievodnou akciou bola súťaž o „Najkrajšiu valentínku“, do ktorej sa žiaci zapojili v slušnom počte. Súťaž vyhodnotila a sladké odmeny zabezpečila p. uč. Mišleyová. Naši žiaci sa počas karnevalu zabávali, tancovali a vysúťažili si sladké odmeny. Na záver karnevalu boli vyhlásené najkrajšie masky, ktoré boli odmenené cenami.

     • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020

     • LVVK sa zúčastnilo 18 žiakov. Lyžovali sme v dňoch 19.1-24.1.2020 v LS Opalisko - Závažná Poruba a ubytovaní sme boli v hoteli Strachnovka - Liptovský Ján. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Výučba prebiehala dopoludňajšou a popoludňajšou výukou s krátkou  a dlhšou obednou prestávkou na svahu. Po príchode zo svahu nás čakal neskorší obed a čas na relaxáciu a odpočinok. Žiaci ho trávili rôzne. Oddychom na izbách, hraním stolného tenisu v spoločenskej miestnosti, alebo inými spoločenskými hrami. Tí zdatnejší absolvovali pred večerou hodinovú turistiku do blízkeho okolia. Po večeri sa žiaci zabávali v spoločenskej miestnosti vopred naplánovanými aktivitami. Počas celého lyžiarskeho výcviku sme sa snažili dodržiavať bezpečnostné predpisy a pravidlá.

      Cieľ začiatočníkov bol :

      • vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy

      Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol :

      • zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi

      Hodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku na spoločných večerných stretnutiach v spoločenskej miestnosti. Záverečné vyhodnotenie sa uskutočnilo vo štvrtok večer pri ukončení LVVK s odovzdávaním diplomov a drobnej sladkosti.

      Počasie a podmienky na lyžovanie boli tohto roku výborné, lyžovali sme od nedele do štvrtka každý deň.  Posledný deň ( piatok) sme využili na turistiku a návštevu nádhernej jaskyne - Stanišovskej jaskyne.

      Žiaci preukázali zvládnutie lyžovania a stanovených cieľov nepretekovou formou - ukážkami lyžovania. Účelom LVVK bolo aj vychovávať k vzťahu k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku, svojho správania a činov.

      LVVK ukončilo 15 žiakov. Dve žiačky ochoreli na chrípku a jedna žiačka utrpela pri páde na svahu úraz hlavy, ktorý si vyžiadal 24 hodinové pozorovanie v nemocnici.

     • Pozastavenie prevádzky

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov na odporúčanie RÚVZ Michalovce pozastavuje prevádzku školy od 21.1.2020 (utorok) do 24.1.2020 (piatok). Vyučovanie pokračuje od 27.1.2020 (pondelok).

      V prevádzke nebude ani MŠ, ŠKD, ŠJ. 

                                                                                                                             Mgr. Václav Petrovčik, riaditeľ školy

     • Vianočný futbalový turnaj

     • V predvianočnom období býva v našej škole zvykom usporadúvať rôzne športové akcie. Tohto roku sme zorganizovali „Vianočný futbalový turnaj“. Súťažili medzi sebou žiaci jednotlivých tried v kategóriách 1.-4. roč., 5.-6. roč. a 7.-9. roč.

      Žiaci nižších ročníkov si vyskúšali svoju šikovnosť aj v súťaži „Zbav sa loptičky“.

      Na turnaji sa súťažilo s oduševnením a plným nasadením, aktívne bolo aj publikum nesúťažiacich žiakov, ktorí povzbudzovali svoje tímy. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou.

      Zlatým klincom programu bol exhibičný zápas učiteľov a starších žiakov, v ktorom zvíťazila rozvážnosť a skúsenosti. 

     • Vianočný bazár 2019

     • Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, čas darčekov a radosti. Preto sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať Vianočný bazár pre našich  žiakov. Zamestnanci našej školy priniesli veľké množstvo hračiek, šiat, ozdobných predmetov a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré si mohli žiaci kúpiť za niekoľko centov ako darček pre seba alebo pre súrodencov. Finančný príspevok bude použitý na nákup cien pre žiakov  na karneval a MDD. Poďakovanie za dobrý priebeh akcie patrí našim žiakom 5. až 9. ročníka, ktorí pomohli s predajom. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a radosť z darčekov.

     • Zábavná matematika – matematika hrou

     • Dňa 17.12.2019 sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili školskej akcie Zábavná matematika – matematika horou. Akciu pripravil p.uč.Vasiľ a organizoval v spolupráci s p.uč. Balintovou a p.uč. Viňanskou. Žiaci riešili zábavné úlohy formou hádaniek, logických úloh a doplňovačiek. V kategórii 5. a 6. ročníka zvíťazilo družstvo v zložení M.Murgáč, V.Murgáčová, M.Gažík, P.Holub. V kategórii 7.-9.ročníka sa najviac darilo družstvu v zložení E.Mižáková, L.Zuzová, M.Kornúc, A.Holub.  

     • ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

     • 21.11.2016  každý ročník z druhého stupňa našej školy zúčastnil besedy o zdravšom životnom štýle, ktorú viedla pani učiteľka Zuzana Mišleyová. Súčasťou  tejto 45-minútovky bola prezentácia s užitočnými informáciami na túto tému a aktivity , v ktorých si žiaci mohli otestovať svoje novo nadobudnuté vedomosti o zdravom životnom štýle.

     • Mrkvové hody

     • Dňa 16.122019 sa na našej škole konali mrkvové hody, kedy žiaci mohli ochutnať niekoľko pokrmov , v ktorých hlavnú úlohu hrala chutná zelenina, konkrétne mrkva. Podľa trochu netradičných receptov tieto pokrmy pripravila pani učiteľka Mišleyová. Žiaci si po ochutnávke mohli vziať recepty na tieto zdravé dobroty a vyskúšať ich pripraviť aj doma. Ochutnávka zožala u detí úspech a všetko sa zjedlo do posledného kúska.

     • Mikuláš 2019

     • Opäť sa blížia Vianoce a deti sa tešia na darčeky. Prvú nádielku roznáša Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Ako každý rok, aj teraz zavítal na našu školu a každého žiaka obdaroval malou pozornosťou. Najviac sa mu potešili mladší žiaci, ktorí mu ochotne zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku.

      Prípravu akcie aj jej realizáciu mali na starosti deviataci. Za ich snahu a ochotu im ĎAKUJEME.

     • Vyhodnotenie súťaže „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2019

     • Trinásty ročník kampane Červené stužky sa niesol  v znamení  „živých“ červených stužiek. Hodnotiaca komisia súťaže na tému „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2019 hodnotila  68 zaslaných „živých“ červených stužiek  uskutočnených na školách a rozhodla sa udeliť odmenu dvadsiatim „živým“ červeným stužkám. Medzi nimi  bola ocenená aj naša základná škola. Obdŕžali sme diplom a poukážky v hodnote 30 €. Do ďalšieho ročníka tejto kampane sa naša škola určite zapojí a podporí tak boj proti tejto chorobe a zviditeľni prácu ľudí, ktorí sa starajú o chorých, ktorý trpia touto chorobou.

     • Týždeň boja proti drogám

     • V závere mesiaca november sme na našej škole organizovali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. V tomto školskom roku sme si pozvali do našej školy príslušníkov policajného zboru, ktorí žiakov 2.stupňa oboznámili s problematikou týkajúcou sa užívania drogy a jej účinkov na organizmus mladého človeka, rovnako aj s otázku šikanovania. Vysvetľovali žiakom, ako sa treba zachovať v prípade, ak sme svedkami, alebo obeťou šikanovania. Žiaci 6. ročníka sa oboznámili s témou Trestná činnosť páchaná mládežou – prevencia. V 5.a 7.  ročníku to bola beseda o šikanovaní v škole aj mimo nej a kyberšikanovaní. Žiaci1.stupňa vypracovali úlohy a zadania z pracovného zošita Póla radí. Žiaci 8.a 9. ročníka spolu sledovali film o škodlivosti alkoholu na organizmus mladých dievčat a následkoch pitia alkoholu na vývin dieťaťa počas tehotenstva. Po skončení filmu diskutovali o problematike a porovnávali názory dievčat s vyjadreniami odborníkov.  Následne vyhľadávali informácie o drogách, o škodlivosti ich užívania, o ich vplyve na ľudský organizmus podľa zadaných tém. Získané informácie potom spracovali do výtvarnej podoby. Svoje práce prezentovali na školskej chodbe. Okrem toho sa učitelia počas celého týždňa snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania - či už ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo vo vytváraní hodnotných voľno-časových aktivít. Ponúkli im čo najviac možnosti ako pozitívne tráviť voľný čas a prebudiť v nich súťaživosť a chuť športovať –futbal, florbal, stolný tenis, cvičenie pri hudbe... 

     • Ľudské práva na našej škole

     • Dňa 10. decembra si každoročne pripomíname Deň ľudských  práv, 20.  novembra uplynulo 60 rokov od prijatia dokumentu Práva dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme pripravili niekoľko akcií pre žiakov našej školy. V novembri sa uskutočnila prednáška a beseda s pánom Antalom zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva z Košíc. Počas mesiaca november sme na hodinách občianskej náuky so žiakmi diskutovali o  ľudských právach a vyhľadávali situácie, kde boli porušované práva detí. Následne dostali žiaci za úlohu vybrať si a nakresliť ľubovoľné právo, ktoré ich najviac oslovilo. Z týchto prác sme pripravili výstavku. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do akcií.

     • Beseda s ochranármi

     • Dňa 26.11.2019 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi správy CHKO Vihorlat, ktorej sa zúčastnili po skupinách všetci žiaci našej školy. Ochranári  im formou zážitkovo-náučných príbehov, ktoré so záujmom sledovali, ale aj ich vlastných zážitkov , ktoré pri svojej práci zažili poukázali na význam a dôležitosť ochrany prírody. So žiakmi sa porozprávali  aj o blízkom lese Karna a CHKO Vihorlat, ktoré ponúkajú množstvo rastlín a živočíchov, s ktorými sa môžu stretnúť pri prechádzkach okolitými krásami v našom blízkom okolí.

     • ,,Živá Červená stužka“ 2019

     • Žiaci Základnej školy s materskou školou z Úbreže sa zapojili do aktivity ,, Živá“ červená stužka 2019, ktorá bola vyhlásená ako jedna z možných aktivít 13. ročníka celoslovenskej osvetovej kampane Červená stužka. Dňa 20.11.2019 sa 40 žiakov našej školy  zhromaždilo na školskom dvore. Každý zúčastnený žiak bol vopred poučený o cieli a význame akcie, zároveň dostal červený balón. Balóny tvorili chrbát červenej stužky, ktorá zviditeľňuje 1. december – Svetový deň boja proti AIDS. Žiakom sa tento spôsob podpory kampane páčil, aktívne sa zapájali svojim pohybom do optimálneho vytvorenia tvaru stužky. Aktivitu ,, Živá červená stužka“ žiaci školy radi svojou účasťou podporia aj v budúcich ročníkoch.