• Deň zvierat

     • V tomto školskom roku sme si Deň zvierat pripomenuli rôznymi aktivitami po triedach. Žiaci 2.stupňa spoznávali zvieraciu ríšu náučnou formou, pri ktorej si aj zasúťažili. Podobne to bolo aj pri žiakoch špeciálnych tried a 1.stupňa,kde žiaci získavali vedomosti o zvieratách formou zábavných hier a súťaží. Naši prváci a druháci hľadali v triedach ,,stratené zvieratká“, s ktorými sa po ich nájdení i pohrali. Tieto aktivity prispeli k spoznávaniu zvierat a vytváraniu pozitívneho vzťahu žiakov k zvieratám.

     • Súťaž o najkrajšiu Hallowensku tekvicu

     • Členovia žiackeho parlamentu zorganizovali súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, do ktorej sa mohli zapojiť všetci žiaci školy. Týždeň mali na to, aby priniesli do školy tekvice. Vo vestibule školy vznikla výstava, ktorá ukázala fantáziu, tvorivosť a šikovné ruky nielen našich žiakov, ale aj ich rodičov.

      Bolo ťažké vybrať tie najkrajšie výtvory, pretože všetky boli nápadité a pekné. 

      V piatok 18. októbra vybraní členovia ŽP rozhodli o víťazoch:

      1. miesto: Jozef Peter 4. ročník

      2. miesto: Nikola Vankuličová a Radka Miľová  7.ročník

      3. miesto: Alexandra Ščerbanovská 4.ročník

      Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, dostali sladké odmeny a víťazi aj vecné ceny. Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto vydarenú akciu.

     • Výzva na predkladanie ponuky

     • ZŠ s MŠ ,Úbrež 141 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov (ďalej len "ZVO") realizuje výber dodávateľa zákazky s názvom: " Stavebnice LEGO: LEGO AVET alebo učenie trochu inak ." v zmysle nižšie špecifikovanej výzvy.

     • Európsky týždeň športu - “Bedmintonový turnaj“

     • V tomto roku sa koná  už 5. ročník Európskeho týždňa športu, do ktorého sme sa opäť zapojili aj my. Hlavnou témou ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. V rámci tohto týždňa sme zorganizovali pre našich žiakov 1. - 9. roč. bedmintonový turnaj, ktorého súčasťou bola aj príprava a triedne kolá v bedmintone. Najlepší z tried postúpili do školského kola. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu, prví traja vo svojich kategóriách získali medailu a cennú maličkosť.

      Výsledky:

      Kategória dievčat 5. – 9. roč.          1.miesto – Nikola Vankuličová 

                                                              2.miesto – Laura Zuzová

                                                              3.miesto – Jessica Kováčová

      Kategória chlapcov 5. – 9. roč. 1.miesto – Matej Kornúc 

                                                        2.miesto – Michael Želvys

                                                         3.miesto – Patrik Balog

      Kategória dievčat 2. – 4. roč.         1.miesto – Izabela Kotuľáková 

                                                             2.miesto – Radka Kimová

                                                             3.miesto – Adela Gažiková

      Kategória chlapcov 2. – 4. roč. 1.miesto – Vincent Péter 

                                                        2.miesto – Jozef Péter

                                                         3.miesto – Denis Kováč

     • Červená stužka

     • V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom názvu celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR / v rámci rozvojového projektu ,, Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 /. Obvodného úradu v Žiline / odbor školstva / a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa  uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - beseda

     • Dňa 02.10. 2019 do našej školy zavítala pani sociálna pracovníčka Mgr. Zlata Babuláková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Beseda bola jednou z aktivít školského parlamentu. Zúčastnili sa jej všetci žiaci našej školy. Pani Babuláková nám rozprávala, ako ťažko je orientovať sa v teréne pre nevidiaceho. Čo všetko sa potrebuje naučiť a aké kompenzačné pomôcky potrebuje, aby mohol prejsť cez cestu alebo ísť sám do obchodu. Deti mali možnosť ohmatať Braillovo slepecké písmo, pozerať cez zväčšovaciu lupu a okuliare, vidieť zvukové zariadenie, ktoré slúži na rozoznávanie farieb, pomôcka do pohára ktorá signalizuje hladinu vody a množstvo ďalších. Chceme sa poďakovať pani Babulákovej za jej čas a dúfame, že príde aj nabudúce.

     • Deň bez áut

     • Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Žiaci si so svojimi učiteľkami problematiku dopravy stvárnili ich blízkym – výtvarným prejavom. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť pešo. Dňa bez áut, ktorým daný týždeň vyvrcholil Eko – hliadky v daný deň udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a deti, ktoré prišli do školy pešo. Tí, čo prišli do školy autom dostali symbolickú pokutu, ako upozornenie, že je Deň bez áut.

      Touto cestou sa chceme všetkým poďakovať za ohľaduplnosť pred bránou školy v náš Deň bez áut.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

     • Deň finančnej gramotnosti 2019

     • Už niekoľko rokov v septembri iniciuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK celoslovenský Deň finančnej gramotnosti, ktorým sa snaží, popri Medzinárodnom dni gramotnosti – 8. 9., upozorňovať na problém nízkej finančnej gramotnosti. Prieskumy verejnej mienky poukazujú na jednej strane na vysoké finančné sebavedomie Slovákov, na druhej strane zároveň odkrývajú výrazne nedostatky v riešení finančných situácií domácnosti. Vysoké a rýchle zadlžovanie sa, problémy s vytváraním finančnej rezervy, nedostatočné šetrenie na vlastné dôchodky, či neúmerné bežná spotreba v pomere k mesačným príjmom.  Aj na našej škole sme konkrétnymi vzdelávacími aktivitami v pondelok 9.9. prezentovali, precvičovali a upozorňovali na dôležitosť a význam  financií  v každodennom živote. Žiaci si na hodinách matematiky preverili svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti formou prezentácie a vypracovaním pracovných listov.

     • Športová olympiáda

     • Posledný školský týždeň sa v areáli našej školy uskutočnila školská športová olympiáda, v ktorej si zmerali svoje sily žiaci 1. až 9. ročníka v rôznych atletických aj netradičných disciplínach : beh, skok, hod, prekážková dráha, preskok cez švihadlo, vytrvalostný beh, sed-ľah, hod a chyť. Nálada bola výborná, prialo nám aj počasie. Ak keď nemohli všetci stáť na stupni víťazov, zvíťazili všetci tí, ktorí sa zapojili a zabojovali svojou chuťou súťažiť a zabaviť sa. Víťazi boli odmenení diplomom a tí najlepší športovci medailou. Medzi najlepších športovcov tejto olympiády patrí : Oktavián Tkáč, Boris Mydliar, Dávid Kotuľak, Kevin Kováč, Michael Želvys, Dušan Péter, Vincent Péter, Nikola Vankuličová, Ingrid Mostová, Vanesa Balogová, Kristína Andreová, Jennifer Horňáková, Natália Balogová, Alexandra Ščerbanovská, Kevin Mirga. Víťazom blahoželáme!

      V závere olympiády prebehol 1. ročník futbalovej súťaže v „koníčkoch“. Zapojilo sa 14 žiakov našej školy. Prekvapil nás Ladislav Miker, ktorý svojim výkonom 179 koníčkov utvoril rekord našej školy. Tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže a veríme, že na budúci rok zabojuje ešte viac žiakov a rekord prekonajú. Víťaz získal kvalitnú futbalovú loptu, na ktorej môže trénovať.

     • Zábavné dopoludnie

     • Dňa 14. júna naši deviataci pripravili pre všetkých žiakov školy zábavné dopoludnie. Na desiatich stanovištiach si žiaci overili svoje zručnosti a športovú zdatnosť. Začiatok dopoludnia patril dievčatám zo 4. a 5. ročníka, ktoré nám zaspievali rómske a slovenské piesne. Deň nám príjemne spestrili sokoliari z Košíc so svojimi dravcami. Za svoju snahu všetci žiaci dostali sladkú odmenu. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tejto súťaže.

     • Zber vrchnákov pre Samka - 2019

     • V školskom roku 2018/19 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa do súťaže zapojili.

     • Športová olympiáda 2019

     • Dňa 11.6.2019 sa uskutočnila športová olympiáda v Strážskom, pre žiakov základných škôl, ktorú organizoval SŠÚ Vinné so ZŠ Strážske. Žiakov 1. stupňa reprezentovali Boris Mydliar, Natália Balogová, Jennifer Horňáková zo 4. roč. a Vincent Péter z 1. ročníka. II. stupeň reprezentovali Ingrid Mostová zo 7. roč., Nikolka Vankuličová zo 6. roč., Oktavián Tkáč z 9. roč. a  Matej Kornúc z 8.roč. Žiakov čakalo náročné atletické horúce dopoludnie, v ktorom si zmerali sily v behu, skoku ,hode a vytrvalostnom behu so silnými konkurentmi z iných škôl. Získali sme 7 medailí v týchto disciplínach:

      Boris Mydliar – 2. miesto v behu na 50m

      Boris Mydliar – 3. miesto v behu na 400m

      Boris Mydliar – 3. miesto v skoku do diaľky

      Nikola Vankuličová – 3.miesto v behu na 60m

      Oktavián Tkáč – 3.miesto v behu na 60m

      Oktavián Tkáč – 1.miesto v skoku do diaľky

      Žiaci 2. stupňa získali 3. miesto v štafete 4x60m. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy našim športovcom.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy.

      Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 30.-31.05.2019 (štvrtok - piatok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 3.06.2019 (pondelok).

       

     • Modrý gombík

     • Dňa 21. 05. 2019 sa žiaci Základnej školy s materskou školou v Úbreži zapojili do zbierky Modrý gombík pod záštitou nadácie UNICEF. Táto zbierka má slúžiť deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili aj občania obce Úbrež. Spolu sa nazbieralo 156 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zároveň ďakujeme našej škole  a žiakom E. Kišikovej, E. Rejtákovej, S. Čukylovej, M. Miľovej, A. Balogovej, O. Tkáčovi, R. Šugarovi, V. Murgáčovi a A. Holubovi za pomoc pri realizácii zbierky.

     • Veda - neveda

     • V pondelok 20.5.2019 pripravili naši učitelia p. Baločková a p.Vasiľ netradičnú akciu s názvom Veda neveda. Jej cieľom bolo zaujímavou formou priblížiť žiakom bežné aj menej známe javy, s ktorými sa môžme stretnúť v bežnom živote a zároveň im prijateľným spôsobom vysvetliť ich vedecký základ.

      Čistenie šperkov a mincí, difúzia farieb, hydrostatický tlak vo fľaši, megabublifuk zaujali tak mladších ako aj starších žiakov. 

      Za neobyčajný zážitok našim pedagógom srdečne ďakujeme.

     • Vážení rodičia!

     • V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom ZŠ s MŠ, Úbrež 141  (riaditeľom školy), na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. , Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.  V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

     • Deň Zeme 2019

     • Jeden deň v roku, 22. apríl, venujeme pozornosť našej planéte a tomu, čo pre nás robí a čo nám prináša. Aj tento rok si žiaci 1. - 9. ročníka ZŠ v Úbreži pripomenuli Deň Zeme rôznymi aktivitami.

      Na výber mali z viacerých činností. Niektorí zo žiakov navrhovali plagáty s tematikou Dňa Zeme, vyfarbovali obrázky, vytvárali zaujímavé predmety z odpadového materiálu, či maľovali na chodník to, čo sa im najviac páči na našej planéte. Ďalší si zmerali svoje znalosti vo vedomostnom teste. Tí, ktorým je bližšie hudobné umenie, si zaspievali  piesne o našej Zemi alebo pozreli videá s environmentálnym námetom.  

      Tento deň však nie je len o tom, čo nám dáva naša Zem, ale aj o tom, čo by sme mali pre ňu urobiť my sami. A tak sme usporiadali brigádu, počas ktorej sme pozbierali odpadky a skrášlili areál školy.