Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Analýza výstupných testov

Nadpis

Vyhodnotenie úspešnosti žiakov vo výstupných testoch v šk. r. 2012/2013: