• Jarmila Antoničová
   • Jarmila AntoničováZástupkyňa
    Triedna učiteľka: Sovičky
   • Mgr. Iveta Balintová
   • Mgr. Iveta BalintováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
    Konzultačné hodiny: Utorok 12:30 - 13:30 hod.
   • Mgr. Lucia Baločková
   • Mgr. Lucia BaločkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: ŠT2
    Konzultačné hodiny: Streda 12:30 - 13:30 hod.
   • Jana Boháčová
   • Jana BoháčováVychovávateľka
    Konzultačné hodiny: Pondelok 10:00 - 11:00 hod.
   • Mgr. Mária Boková
   • Mgr. Mária BokováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
    Konzultačné hodiny: Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
   • Mgr. Jozef Kornúc
   • Mgr. Jozef KornúcUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.A
    Konzultačné hodiny: Streda 12:45 - 13:45 hod.
   • Mgr. Zuzana Michaličová
   • Mgr. Zuzana MichaličováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    Konzultačné hodiny: Utorok 12:30 - 13:30 hod.
   • Mgr. Marcela Poláková
   • Mgr. Marcela PolákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: ŠT1, ŠT3
    Konzultačné hodiny: Utorok 12:30 - 13:30 hod.
   • Mgr. Marta Šmigová
   • Mgr. Marta ŠmigováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
    Konzultačné hodiny: Pondelok 11:10 - 12:10 hod.
   • Mgr. Marián Vasiľ
   • Mgr. Marián VasiľUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
    Konzultačné hodiny: Utorok 12:30 - 13:30 hod.
   • Mgr. Dáša Vasiľová
   • Mgr. Dáša VasiľováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
    Konzultačné hodiny: Streda 11:00 - 12:00 hod.
   • Mgr. Ľubica Viňanská
   • Mgr. Ľubica ViňanskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
    Konzultačné hodiny: Utorok 12:45 - 13:45 hod.
   • Mgr. Jana Harman
   • Mgr. Jana HarmanUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • PaedDr. Ivo Ozimanič
   • PaedDr. Ivo OzimaničŠkolský špeciálny pedagóg
   • Mgr. Zuzana Wójcik Starjáková
   • Mgr. Zuzana Wójcik Starjákovápedagogický asistent