• Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dňoch 18.01.2022 (utorok).

      Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 19.01.2022 (streda).

     • OZNAM - TESTOVANIE ŽIAKOV

     • Vážení rodičia,

      objednané AG testy si môžete prísť vyzdvihnúť v dňoch 19.1. – 21.1.2022 do 14:00 hod. Preberanie testov v budove ZŠ s MŠ Úbrež bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení.

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež Vám oznamuje, že 10.1. 2022 (pondelok) sa začína prezenčné vyučovanie na 1. a 2. stupni základnej školy a riadna prevádzka materskej školy. Pri nástupe je potrebné predložiť zákonným zástupcom predložiť tlačivo - Potvrdenie o bezpríznakovosti.