• Svetový deň výživy

     • Deň 16. október ako Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979 a je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.

      V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou. V stravovní detí a mládeže sa pomerne často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy, nedostatočnou konzumáciu ovocia, zeleniny, rýb a nesprávnym stravovacím režimom. Na základe týchto skutočnosti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa je večera. Následky nesprávnej výživy  detí a mládeže sa môžu prejaviť poruchami rastu a vývinu, vznikom obezity, zubného kazu alebo chudokrvnosti.

      Dňa 14.októbra sa žiaci základnej školy Úbrež zapojili do školskej akcie s názvom – Viem čo zjem. Oboznámili sa so zdravou a nezdravou formou stravovania a zúčastnili sa rôznych aktivít. Žiaci 1. Stupňa sa do akcie Viem čo zjem zapojili svojimi kresbami a aktivitami kde správne priraďovali zdravé potraviny, a naopak nevhodné potraviny, ktoré sa budú snažiť obmedziť vo svojich jedálničkách. Žiaci na 2. Stupni sa zúčastnili vedomostného kvízu, ktorý bol zameraný na zaujímavosti a rôzne pozitívne účinky ovocia a zeleniny.