• Projekt „200 TON Z LESA VON“

     • Zapojili sme sa do projektu s názvom „200 TON Z LESA VON“. Cieľom projektu je vzbudiť u žiakov záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a vyčistiť prírodné prostredie od odpadkov. Čistiacu aktivitu sme uskutočnili v piatok 15.10.2021. Pár dni pred čistiacou aktivitou sme sa spojili so starostom obce, ktorého sme oboznámili so svojim zámerom a spýtali sa na znečistené miesta v obci. V deň čistenia sme spolu so starostom, pedagógom a pedagogickým asistentom išli pozbierať odpadky. Nazbierali sme 6 plných vriec odpadu, ktorého   celková hmotnosť bola 72,7 kg. Vrecia s odpadom sme dali na miesto, ktoré sme si dohodli so   starostom obce a vedením školy. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ďalším účastníkom za plnohodnotnú aktivitu zameranú na čistenie životného prostredia vo svojom okolí.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.

      Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole.

      Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

      - sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a

      - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

      Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.

      Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

     • Oznam pre triedy - 5.A a ŠT1

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež vám oznamuje, že triedy 5.A a ŠT1 prechádzajú od 20.10.2021 na dištančnú výučbu podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov). Termín ukončenia dištančného vzdelávania bude oznámený prostredníctvom triednych učiteľov. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

     • Svetový deň výživy

     • Deň 16. október ako Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979 a je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.

      V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou. V stravovní detí a mládeže sa pomerne často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy, nedostatočnou konzumáciu ovocia, zeleniny, rýb a nesprávnym stravovacím režimom. Na základe týchto skutočnosti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa je večera. Následky nesprávnej výživy  detí a mládeže sa môžu prejaviť poruchami rastu a vývinu, vznikom obezity, zubného kazu alebo chudokrvnosti.

      Dňa 14.októbra sa žiaci základnej školy Úbrež zapojili do školskej akcie s názvom – Viem čo zjem. Oboznámili sa so zdravou a nezdravou formou stravovania a zúčastnili sa rôznych aktivít. Žiaci 1. Stupňa sa do akcie Viem čo zjem zapojili svojimi kresbami a aktivitami kde správne priraďovali zdravé potraviny, a naopak nevhodné potraviny, ktoré sa budú snažiť obmedziť vo svojich jedálničkách. Žiaci na 2. Stupni sa zúčastnili vedomostného kvízu, ktorý bol zameraný na zaujímavosti a rôzne pozitívne účinky ovocia a zeleniny.