• Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Úbrež Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 7.45 hod. Škola bude pre žiakov otvorená od 7:15 hod. za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Triedni učitelia si svojich žiakov vyzdvihnú pri hlavnom vchode. Otvorenie školského roka bude prebiehať v kmeňových triedach. Žiaci musia mať pri vstupe do budovy školy rúško. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka v materskej škole bude od 2. septembra v čase od 7:30 do 11:00 hod. - taktiež za zachovania všetkých protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

      Na stretnutie s Vami sa tešia Vaši učitelia.