• Oznámenie o dištančnej výučbe

     • Týmto oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude dištančným spôsobom výučby prebiehať vyučovanie na I. a II. stupni ZŠ. Bližšie informácie Vám poskytnú Vaši učitelia prostredníctvom edupage. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

     • Oznámenie o prevádzke MŠ

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141 oznamuje zákonným zástupcom detí, že  zriaďovateľ školy na základe výsledku uskutočneného prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí tunajšej materskej školy, ktorí neprejavili záujem o  vyučovanie v materskej škole ako aj vzhľadom na súčasnú  pandemickú situáciu rozhodol o pokračovaní pozastavenia prevádzky materskej školy v  termíne od 11. januára 2021 do 15. januára 2021.

      Zriaďovateľ školy tak rozhodol aj na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.