• Vianoce

     • Pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný nový rok 2021 Vám želá  kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141. 

    • OZNAM - Vianočné prázdniny
     • OZNAM - Vianočné prázdniny

     • Týmto Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú vianočné prázdniny nasledovne:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

      Nástup do školy po vianočných prázdninách je 11. januára 2021 (pondelok).

     • Týždeň boja proti drogám

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sa aj tento rok na našej škole uskutočnili preventívne aktivity, ktorými  sme sa snažili priblížiť žiakom zdravý životný štýl, ale aj nasmerovať  ich k zmysluplnému využívaniu voľného času, k správnym rozhodnutiam, k sebaúcte, aby v živote dokázali v správnej chvíli povedať NIE!  Žiaci 3. a 4. ročníka besedovali s koordinátorom na tému: „Ako odmietnuť drogu“.  Tí  mladší si pozreli kreslené príbehy z preventívneho programu ovce.sk. V rámci zdravej výživy si žiaci 1.a 2.ročníka triedili zdravé a nezdravé potraviny, pripravili výstavku ovocia a zeleniny a nakoniec si pochutnali na zdravej desiate a jablkovom  šaláte.  Rozprávali  sa na tému Zdravá výživa = zdravé telo.  So štvrtákmi sme sa zamerali aj na  prevenciu pred fajčením a užívaním alkoholu v detskom  veku.  Žiakom sme  pútavou formou  ukázali  nástrahy drog a negatívne dôsledky ich užívania.  Zároveň sme  im ponúkli možnosti  zmysluplného využívania voľného času.  Žiaci 2. ročníka si pomocou pracovného zošita Póla radí deťom zopakovali základy dopravnej výchovy, ich šikovnosť sa prejavila aj pri tvorení plagátov s protidrogovou tematikou pod heslom „ My drogy nechceme, radšej si loptu vezmeme!“ .