• Projekt „Záložka do knihy spája školy“ 2020

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu – Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktu medzi českými a slovenskými základnými školami i osemročnými gymnáziami prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Tou je tento rok: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Bola nám pridelená základná škola ZŠ s MŠ kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216. Do projektu sa zapojili deti  prvého a druhého stupňa s  vyučujúcimi výtvarnej výchovy a deti zo školského klubu. Deťom z partnerskej školy sme poslali  aj letáky a informácie  z nášho regiónu.

      Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti. Zároveň si pripomenuli význam kníh v ich živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách a tiež o tom, koľko múdrosti je možné do nich ukryť.

      Nás potešili záložky, ktoré nám poslali z našej partnerskej školy. Všetky záložky vystavíme, aby boli symbolickým pozdravom pre našich žiakov, neskôr ich rozdáme našim žiakom. Veríme, že pekná záložka im spríjemní čítanie kníh.

      Všetkým výtvarníkom veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

     • Súťaž o najkrajšiu Halloweensku tekvicu

     • Členovia ŽP zorganizovali súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, do ktorej sa mohli zapojili žiaci celej školy.

      Týždeň mali na to, aby priniesli do školy nezvyčajne vyzdobené tekvice. Vo vestibule školy vznikla výstava, ktorá ukázala fantáziu, tvorivosť a šikovné ruky nielen našich žiakov, ale hlavne ich rodičov. Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, dostali sladké odmeny a víťazi aj vecné ceny.

      1. miesto – Sebastián M. /1.ročník /

      2. miesto – Denis K. /4. ročník /

      3. miesto – Štefan H. / ŠT. 2 /

      Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto vydarenú akciu.

     • Mimoriadny oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež vám oznamuje, že na základe rozhodnutí́ Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu prijíma tieto opatrenia:

      1) Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza druhý stupeň ZŠ na dištančnú výučbu. Žiaci 5. – 9. ročníka zostávajú doma, vyučovanie pokračuje online formou. Vyučovanie bude prebiehať na základe prijatého krízového plánu dištančného vzdelávania.

      2) Materská škola a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe, to znamená, že vyučovanie prebieha ako doteraz.

      3) Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

      4) Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať ďalej v dištančnej výučbe.

      V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte triednych učiteľov svojich detí a vyučujúcich jednotlivých predmetov.