• Medzinárodný deň materinského jazyka

     • 21. február je medzinárodným dňom materinského jazyka. Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole. Do akcie sa zapojili žiaci 5. – 9. ročníka. Žiaci mohli súťažiť vo viacerých aktivitách, v ktorých si precvičili svoju pamäť, teoretické vedomosti a praktické zručnosti z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Hravou formou si vyskúšali, aké by to bolo, keby sme jazyk používať nemohli a zamysleli sa aj nad vývojom slovenského jazyka. Víťazné tímy získali sladkú odmenu. Všetci zúčastnení boli odmenení perom. Po súťaži sme všetci odchádzali s pocitom, že znova vieme niečo viac o slovenčine a máme byť pre čo na ňu hrdí.

     • Najkrajšia valentínka

     • Hneď po polročných prázdninách sa mohli žiaci našej školy zapojiť do školskej súťaže spojenej so sviatkom Sv. Valentína. Súťaž niesla názov Najkrajšia valentínka. Úlohou žiakov bolo vytvoriť valentínsky pozdrav, pri výrobe ktorého mali využiť svoju fantáziu a tvorivosť, alebo si pomôcť inšpiráciou z internetu. Do súťaže sa zapojilo 26 tvorivých  žiakov z celej školy. Z ich výtvorov sme v zborovni vybrali 12 tých najkrajších, ktoré boli vystavené na nástenke na hlavnej chodbe. Všetci zapojení žiaci boli odmenení drobnou sladkosťou a vybraných 12 naj si vyslúžilo  veľkú čokoládu.

     • Karneval 2020

     • Tak, ako každý školský rok, aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme zostali verní našej tradícii a zorganizovali sme pre žiakov karneval. Veľká pozvánka na túto akciu na nástenke dolnej chodby našej školy žiakom oznamovala čas, miesto a sprievodné akcie počas karnevalu. Súčasťou karnevalu bola tombola, v ktorej bolo 26 cien. Žiaci si s veľkými očakávaniami kupovali lístky do tejto tomboly, cena jedného lístka bola 0,40 eur. Za vyzbierané peniaze z kúpy lístkov p. uč. Mišleyová zabezpečila hodnotné ceny do tomboly. Ďalšou sprievodnou akciou bola súťaž o „Najkrajšiu valentínku“, do ktorej sa žiaci zapojili v slušnom počte. Súťaž vyhodnotila a sladké odmeny zabezpečila p. uč. Mišleyová. Naši žiaci sa počas karnevalu zabávali, tancovali a vysúťažili si sladké odmeny. Na záver karnevalu boli vyhlásené najkrajšie masky, ktoré boli odmenené cenami.

     • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020

     • LVVK sa zúčastnilo 18 žiakov. Lyžovali sme v dňoch 19.1-24.1.2020 v LS Opalisko - Závažná Poruba a ubytovaní sme boli v hoteli Strachnovka - Liptovský Ján. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Výučba prebiehala dopoludňajšou a popoludňajšou výukou s krátkou  a dlhšou obednou prestávkou na svahu. Po príchode zo svahu nás čakal neskorší obed a čas na relaxáciu a odpočinok. Žiaci ho trávili rôzne. Oddychom na izbách, hraním stolného tenisu v spoločenskej miestnosti, alebo inými spoločenskými hrami. Tí zdatnejší absolvovali pred večerou hodinovú turistiku do blízkeho okolia. Po večeri sa žiaci zabávali v spoločenskej miestnosti vopred naplánovanými aktivitami. Počas celého lyžiarskeho výcviku sme sa snažili dodržiavať bezpečnostné predpisy a pravidlá.

      Cieľ začiatočníkov bol :

      • vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy

      Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol :

      • zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi

      Hodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku na spoločných večerných stretnutiach v spoločenskej miestnosti. Záverečné vyhodnotenie sa uskutočnilo vo štvrtok večer pri ukončení LVVK s odovzdávaním diplomov a drobnej sladkosti.

      Počasie a podmienky na lyžovanie boli tohto roku výborné, lyžovali sme od nedele do štvrtka každý deň.  Posledný deň ( piatok) sme využili na turistiku a návštevu nádhernej jaskyne - Stanišovskej jaskyne.

      Žiaci preukázali zvládnutie lyžovania a stanovených cieľov nepretekovou formou - ukážkami lyžovania. Účelom LVVK bolo aj vychovávať k vzťahu k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku, svojho správania a činov.

      LVVK ukončilo 15 žiakov. Dve žiačky ochoreli na chrípku a jedna žiačka utrpela pri páde na svahu úraz hlavy, ktorý si vyžiadal 24 hodinové pozorovanie v nemocnici.