• Pozastavenie prevádzky

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Úbrež 141 oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov na odporúčanie RÚVZ Michalovce pozastavuje prevádzku školy od 21.1.2020 (utorok) do 24.1.2020 (piatok). Vyučovanie pokračuje od 27.1.2020 (pondelok).

      V prevádzke nebude ani MŠ, ŠKD, ŠJ. 

                                                                                                                             Mgr. Václav Petrovčik, riaditeľ školy