• Deň bez áut

     • Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      V rámci Európskeho dňa mobility si žiaci ZŠ s MŠ v Úbreži pripravili nielen pre svojich spolužiakov, ale aj ich rodičov malé prekvapenie na propagáciu ekologického spôsobu dopravy. Žiaci si so svojimi učiteľkami problematiku dopravy stvárnili ich blízkym – výtvarným prejavom. Symbolické stopy človeka poukladali pred vchod do budovy, aby každému pripomenuli, že je potrebné chodiť pešo. Dňa bez áut, ktorým daný týždeň vyvrcholil Eko – hliadky v daný deň udeľovali vlastnoručne zhotovené pochvaly pre rodičov, učiteľov a deti, ktoré prišli do školy pešo. Tí, čo prišli do školy autom dostali symbolickú pokutu, ako upozornenie, že je Deň bez áut.

      Touto cestou sa chceme všetkým poďakovať za ohľaduplnosť pred bránou školy v náš Deň bez áut.

      Prajeme si, aby takýchto dní bolo čím viac.

     • Deň finančnej gramotnosti 2019

     • Už niekoľko rokov v septembri iniciuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK celoslovenský Deň finančnej gramotnosti, ktorým sa snaží, popri Medzinárodnom dni gramotnosti – 8. 9., upozorňovať na problém nízkej finančnej gramotnosti. Prieskumy verejnej mienky poukazujú na jednej strane na vysoké finančné sebavedomie Slovákov, na druhej strane zároveň odkrývajú výrazne nedostatky v riešení finančných situácií domácnosti. Vysoké a rýchle zadlžovanie sa, problémy s vytváraním finančnej rezervy, nedostatočné šetrenie na vlastné dôchodky, či neúmerné bežná spotreba v pomere k mesačným príjmom.  Aj na našej škole sme konkrétnymi vzdelávacími aktivitami v pondelok 9.9. prezentovali, precvičovali a upozorňovali na dôležitosť a význam  financií  v každodennom živote. Žiaci si na hodinách matematiky preverili svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti formou prezentácie a vypracovaním pracovných listov.