• Zábavné dopoludnie

     • Dňa 14. júna naši deviataci pripravili pre všetkých žiakov školy zábavné dopoludnie. Na desiatich stanovištiach si žiaci overili svoje zručnosti a športovú zdatnosť. Začiatok dopoludnia patril dievčatám zo 4. a 5. ročníka, ktoré nám zaspievali rómske a slovenské piesne. Deň nám príjemne spestrili sokoliari z Košíc so svojimi dravcami. Za svoju snahu všetci žiaci dostali sladkú odmenu. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tejto súťaže.

     • Zber vrchnákov pre Samka - 2019

     • V školskom roku 2018/19 na podnet žiackeho parlamentu  sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš. Takouto cestou sa zapojili do pomoci pre telesne postihnutého chlapca Samka, pre ktorého bol tento projekt zrealizovaný. Okrem žiakov a zamestnancov sa zapojili  aj občania obce Úbrež. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu Samkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, potrebnú pri lekárskej starostlivosti o Samka. Týmto sa chceme všetkým poďakovať, ktorí sa do súťaže zapojili.

     • Športová olympiáda 2019

     • Dňa 11.6.2019 sa uskutočnila športová olympiáda v Strážskom, pre žiakov základných škôl, ktorú organizoval SŠÚ Vinné so ZŠ Strážske. Žiakov 1. stupňa reprezentovali Boris Mydliar, Natália Balogová, Jennifer Horňáková zo 4. roč. a Vincent Péter z 1. ročníka. II. stupeň reprezentovali Ingrid Mostová zo 7. roč., Nikolka Vankuličová zo 6. roč., Oktavián Tkáč z 9. roč. a  Matej Kornúc z 8.roč. Žiakov čakalo náročné atletické horúce dopoludnie, v ktorom si zmerali sily v behu, skoku ,hode a vytrvalostnom behu so silnými konkurentmi z iných škôl. Získali sme 7 medailí v týchto disciplínach:

      Boris Mydliar – 2. miesto v behu na 50m

      Boris Mydliar – 3. miesto v behu na 400m

      Boris Mydliar – 3. miesto v skoku do diaľky

      Nikola Vankuličová – 3.miesto v behu na 60m

      Oktavián Tkáč – 3.miesto v behu na 60m

      Oktavián Tkáč – 1.miesto v skoku do diaľky

      Žiaci 2. stupňa získali 3. miesto v štafete 4x60m. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy našim športovcom.