Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Prázdniny

TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania pred

začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok

vyučovania po

prázdninách

 

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október –

2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

 

vianočné

21. december 2018

(piatok)

23. december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

 

polročné

31. január 2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

jarné

15. február 2019

(piatok)

18. február –

22. február 2019

25. február 2019

(pondelok)

 

veľkonočné

17.apríl 2019

(streda)

18. apríl – 23. apríl

2019

24. apríl 2019

(streda)

18. apríl – 23. apríl

2019

24. apríl 2019

(streda)

24. apríl 2019

(streda)

 

letné

28. jún 2019

(piatok)

1. júl – 31. august

2019

2. september 2019

(pondelok)

2. september 2019

(pondelok)