Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Personál školy

Personálne obsadenie školy:

1.  Riaditeľ  školy:  Mgr. Václav Petrovčik

2.  ZRŠ :  MVDr. Marianna  Bellová

3.  Triedna  učiteľka  1. ročníka : Mgr. Zuzana Michaličová, školský špeciálny pedagóg

4.  Triedna  učiteľka  2.ročníka :  Mgr. Dáša Vasiľová     

5.  Triedna učiteľka   3.ročníka :  Mgr. Mária  Boková 

6.  Triedna učiteľka   4. ročníka : Mgr. Marta Šmigová

7.  Triedna učiteľka  5. ročníka :  Mgr. Marián  Vasiľ                      

8.  Triedna učiteľka  6. ročníka :  Mgr. Gabriela Šlachtová

9.  Triedny učiteľ      7. ročníka :  Mgr. Jozef  Kornúc   

10. Triedna učiteľka  8. ročníka :  Mgr. Ľubica Viňanská, výchovný poradca

11. Triedny učiteľ      9. ročníka :  Mgr. Iveta  Balintová

12. Triedna učiteľka špeciálnej triedy 1 : Mgr. Lucia Baločková   

13. Triedna učiteľka špeciálnej triedy 2 : Mgr. Zuzana Pazičová  

14. Beztriedny učiteľ:  Mgr. Simona Faťolová    

15. Vychovávateľka v ŠKD:  Jana  Boháčová

16. Asistenti učiteľa: Mgr. František Kačur

                                  Mgr. Zuzana Mišleyová

18. Sociálny pedagóg: Mgr. Patrik Džurina

19.  ZRŠ pre MŠ : Jarmila Antoničová                                                  

20. Učiteľka MŠ:  Mgr. Iveta Vargová

21. Asistent učiteľa MŠ: Mgr. Mária Boledovičová

22. Personalistka : Ľudmila Podoľáková

23. Vedúci v ŠJ:  Ondrej Boháč

24. Vedúca  kuchárka: Jana Nyitraiová

25. Kuchárka: Marcela Bíla

26. Školník: Maroš Urban

27. Upratovačky:   Božena Býrová

                              Tatiana  Urbanová

                              Marta Skybová

30. Učiteľ náboženskej výchovy: Mgr. Radoslav Krenický

31. Učiteľ náboženskej výchovy : Mgr. Pavol Obraz

32. Učiteľ náboženskej výchovy : Mgr. Marián Čičvák