Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Personál školy

Personálne obsadenie školy:

 

          

 1.

Riaditeľ  školy Mgr. Václav Petrovčik  
   2. Štatutárny zástupca riaditeľa školy MVDr. Marianna  Bellová  
 

 3.

Zástupca riaditeľa pre MŠ Jarmila Antoničová  
   4. Triedna učiteľka - 1. ročník Mgr. Marta Šmigová  
   5. Triedna učiteľka - 2. ročník Mgr. Zuzana Michaličová školský špeciálny pedagóg
   6. Triedna učiteľka - 3. ročník Mgr. Dáša Vasiľová  
   7. Triedna učiteľka - 4. ročník Mgr. Mária  Boková  
   8. Triedny učiteľ    - 6. ročník Mgr. Marián  Vasiľ  
   9. Triedna učiteľka - 7. ročník Mgr. Zuzana Mišleyová  
   10. Triedny učiteľ    - 8. ročník Mgr. Jozef Kornúc  
  11. Triedna učiteľka - 9. ročník Mgr. Ľubica Viňanská výchovný poradca
  12. Triedna učiteľka - 5. ročník Mgr. Iveta Balintová  
  13. Triedna učiteľka Mgr. Lucia Baločková  
  14. Triedna učiteľka Mgr. Zuzana Pazičová  
  15. Učiteľka Mgr. Juliana Molnarová  
  16. Vychovávateľka v ŠKD Jana  Boháčová  
  17. Asistent učiteľa Mgr. František Kačur  
  18. Asistentka učiteľa Mgr. Marcela Poláková  
  19. Sociálny pedagóg Mgr. Patrik Džurina  
  20. Učiteľka MŠ PaedDr. Iveta Vargová  
  21. Asistentka učiteľa MŠ Mgr. Natália Denciová  
  22. Personalistka Ľudmila Podoľáková  
  23. Ekonóm ZŠ s MŠ / vedúci v ŠKJ Ondrej Boháč  
  24. Vedúca  kuchárka v ŠKJ Jana Nyitraiová  
  25. Kuchárka v ŠKJ Marcela Bíla  
  26. Školník Maroš Urban  
  27. Upratovačka Božena Býrová  
  28. Upratovačka Tatiana Urbanová  
  29. Upratovačka Marta Skybová  
  30. Učiteľ náboženskej výchovy Mgr. Radoslav Krenický  
  32. Učiteľ náboženskej výchovy Mgr. Pavol Obraz  
  32. Učiteľ náboženskej výchovy Mgr. Marián Čičvák