Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Prihlásenie

Personál školy

Personálne obsadenie školy:

 

            1. Riaditeľ  školy Mgr. Václav Petrovčik  
   2. Zástupca riaditeľa školy MVDr. Marianna  Bellová  
   3. Triedna učiteľka - 1. ročník Mgr. Zuzana Michaličová školský špeciálny pedagóg
   4. Triedna učiteľka - 2. ročník Mgr. Dáša Vasiľová   
   5. Triedna učiteľka - 3. ročník Mgr. Mária  Boková  
   6. Triedna učiteľka - 4. ročník Mgr. Marta Šmigová  
   7. Triedny učiteľ    - 5. ročník Mgr. Marián  Vasiľ  
   8. Triedna učiteľka - 6. ročník Mgr. Zuzana Mišleyová  
   9. Triedny učiteľ    - 7. ročník Mgr. Jozef Kornúc  
  10. Triedna učiteľka - 8. ročník Mgr. Ľubica Viňanská výchovný poradca
  11. Triedna učiteľka - 9. ročník Mgr. Iveta Balintová  
  12. Triedna učiteľka Mgr. Lucia Baločková  
  13. Triedna učiteľka Mgr. Zuzana Pazičová  
  14. Učiteľka Mgr. Simona Faťolová  
  15. Vychovávateľka v ŠKD Jana  Boháčová  
  16. Asistent učiteľa Mgr. František Kačur  
  17. Asistentka učiteľa Mgr. Marcela Poláková  
  18. Sociálny pedagóg Mgr. Patrik Džurina  
  19. ZRŠ pre MŠ Jarmila Antoničová  
  20. Učiteľka MŠ Mgr. Iveta Vargová  
  21. Asistentka učiteľa MŠ Mgr. Mária Boledovičová  
  22. Personalistka Ľudmila Podoľáková  
  23. Ekonóm ZŠ s MŠ / vedúci v ŠKJ Ondrej Boháč  
  24. Vedúca  kuchárka v ŠKJ Jana Nyitraiová  
  25. Kuchárka v ŠKJ Marcela Bíla  
  26. Školník Maroš Urban  
  27. Upratovačka Božena Býrová  
  28. Upratovačka Tatiana Urbanová  
  29. Upratovačka Marta Skybová  
  30. Učiteľ náboženskej výchovy Mgr. Radoslav Krenický  
  32. Učiteľ náboženskej výchovy Mgr. Pavol Obraz  
  32. Učiteľ náboženskej výchovy Mgr. Marián Čičvák