• Mgr. Jana Harman
   • Mgr. Jana HarmanUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • PaedDr. Ivo Ozimanič
   • PaedDr. Ivo OzimaničŠkolský špeciálny pedagóg
   • Mgr. Zuzana Wójcik Starjáková
   • Mgr. Zuzana Wójcik Starjákovápedagogický asistent