• Deň vody

     • Dňa 22. marca 2022 sme si aj v našej škole zrealizovali Deň vody rôznymi aktivitami, ktoré nám pripomenuli vzácnosť a vážnosť vody, ktorú považujeme za samozrejmosť a možno jej nevenujeme až takú veľkú pozornosť. Naše aktivity boli súčasťou vyučovacích hodín celý týždeň, pretože dôležitosť vody je každodenná.

     • Zápis do prvého ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo školy ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje, že na školský rok 2022/2023 sa uskutoční zápis do 1. ročníka ZŠ dňa 7. apríla 2022 v čase od 7:00 do 14:30 hod. Dieťa sa zapisuje osobne v škole.

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

      Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a kartičku poistenca dieťaťa.

       

     • Celoslovenské testovanie deviatakov

     • Dňa 6.4.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2022 alebo T9 2022) z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Ciele testovania:

      • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania
      • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl
      • poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch
      • výsledok testu bude pre prijímacie skúšky na strednú školu

      Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

      Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

      Testové úlohy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry budú v tomto školskom roku 2021/2022 zadané v listinnej podobe.

     • Vzdelávanie ukrajinských žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Úbrež týmto oznamuje, že je pripravené prijať na vzdelávanie žiakov z Ukrajiny, ktorí hľadajú na Slovensku útočisko. Naša škola má kvalifikovaných pedagógov, ktorí majú štátnicu z ukrajinského jazyka. Zároveň škola poskytne ukrajinským žiakom bezplatný kurz slovenského jazyka. V prípade záujmu nás kontaktuje telefonicky alebo e-mailom.

      Kontakt: +421 56/65 965 84

      E-mail: zsubrez@zsubrez.sk