• „OLYMPIJSKÝ DEŇ“

     • Tento rok sa naša škola zapojila do projektu Slovenského olympijského a športového výboru „ HÝB SA, UČ SA, OBJAVUJ“. Dňa 18.6.2021 sme zorganizovali „ Olympijský deň“ pre žiakov 1. a 2. stupňa. Niet pochýb, že pravidelný pohyb má priaznivé účinky na všeobecné zdravie každého z nás. A tak si žiaci našej školy zašportovali a zmerali svoje sily v rôznych atletických , ale aj zábavných disciplínach. Súťažným, športovým aktivitám predchádzal otvárací ceremoniál za zvuku olympijskej hymny so zapálením olympijskej pochodne, vztýčením olympijskej vlajky a prísahou športovcov a rozhodcov. Športovci si zmerali svoje pohybové schopnosti v šprinte, skoku, hode, vytrvalostnom behu, prekážkovom behu, ale aj preverili svoje zručnosti v streľbe hokejkou na cieľ, v zručnosti s tenisovou loptičkou na rakete či v zábavnej aktivite „ Hoď a chyť“. Zároveň si preverili svoje vedomosti o olympizme vo vedomostnom kvíze. V závere olympijského dňa sa uskutočnil turnaj vo futbalových „koníčkoch“, ktorého víťazom sa stal Bryan Balog s počtom 89 koníčkov. Víťazi si vybojovali medaily, odznaky a vecné ceny a každý zo zúčastnených dostal sladkú odmenu a osvieženie. Najvzácnejšiu odmenu získali aj tí, ktorí si z tejto akcie odniesli skvelý pocit a radosť z pohybu.

     • Jarná výtvarná súťaž ŽŠP

     • Žiaci Žiackého školského parlamentu v mesiaci máj zorganizovali výtvarnú súťaž na tému ,,Jar“. Mohli sa jej zúčastniť žiaci ročníkov 4 až 9. Konkurencia bola veľká, preto sa učitelia zhodli na nasledovnom vyhodnotení: 1. miesto: Barbora Mydliarová (8. ročník), 2. miesto: Alexandra Ščerbanovská (5. ročník), Adela Gažiková (5. ročník), 3. miesto: Michaela Demeterová (5. ročník), Miroslav Ščerbanovský (4. ročník). Žiakov ocenil riaditeľ školy a odovzdal im vecné ceny.