• Jarná výtvarná súťaž ŽŠP

          • Žiaci Žiackého školského parlamentu v mesiaci máj zorganizovali výtvarnú súťaž na tému ,,Jar“. Mohli sa jej zúčastniť žiaci ročníkov 4 až 9. Konkurencia bola veľká, preto sa učitelia zhodli na nasledovnom vyhodnotení: 1. miesto: Barbora Mydliarová (8. ročník), 2. miesto: Alexandra Ščerbanovská (5. ročník), Adela Gažiková (5. ročník), 3. miesto: Michaela Demeterová (5. ročník), Miroslav Ščerbanovský (4. ročník). Žiakov ocenil riaditeľ školy a odovzdal im vecné ceny.