• Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo školy ZŠ s MŠ Úbrež oznamuje, že na školský rok 2021/2022 prebieha zápis do 1. ročníka ZŠ od 1.4.2021 do 30.4.2021 elektronickou  formou a 21.4.2021 v čase od 7:00 do 14:30 hod. môžete zapísať dieťa osobne v škole.

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

      Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a kartičku poistenca dieťaťa.

      Prihlášku môžete vyplniť elektronicky na stránke školy v časti Škola: Elektronická prihláška.

     • 22. marec - Svetový deň vody

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 22. marec - Svetový deň vody.

      Voda je najbežnejšia kvapalina. Presne tá voda z vodovodného kohútika, ktorú si nalievame do pohára, ktorá šumí v potôčiku a ktorá padá z oblohy vždy, keď treba. Je nevyhnutná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny. V pondelok 22.3. si aj žiaci 1.- 4.ročníka a špeciálnych tried na našej škole pripomenuli Svetový deň vody symbolickou modrou farbou a venovali sa aktivitám na podporu informovanosti o tejto vzácnej tekutine.

     • 22. marec - Svetový deň vody

     • Voda je najbežnejšia kvapalina. Presne tá voda z vodovodného kohútika, ktorú si nalievame do pohára, ktorá šumí v potôčiku a ktorá padá z oblohy vždy, keď treba. Je nevyhnutná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

      V pondelok 22.3. si aj žiaci 1.- 4.ročníka a špeciálnych tried na našej škole pripomenuli Svetový deň vody symbolickou modrou farbou a venovali sa aktivitám na podporu informovanosti o tejto vzácnej tekutine.

    • OZNAM – pokračovanie prezenčného vyučovania
     • OZNAM – pokračovanie prezenčného vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      týmto Vám oznamujeme, že zriaďovateľ školy v spolupráci s riaditeľom školy rozhodol odvolávajúc sa na rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto:

      a) obnovuje prevádzku materskej školy pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

      b) obnovuje prezenčné vyučovanie v základnej škole na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Začiatok vyučovania je v pondelok 8. marca 2021 o 7.30 hod.

      Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu: Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti