• Aktuálne informácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

           na základe nízkeho záujmu o nástup do školy bude vzdelávanie od 1.6.2020 pokračovať dištančnou formou. V prevádzke nebude ani MŠ.  Žiaci, ktorí nemajú prístup na internet, budú učebné materiály na dištančné vzdelávanie dostávať ako doteraz. Rozhodnutie o neobnovení vyučovania

       

     • Výtvarná súťaž – Krásy prírody očami detí

     • Aj v tomto období, kedy sú brány škôl zatvorené, je dobré vedieť, že aktivita žiakov nepoľavila a tak je to aj v tomto prípade. Žiačka našej školy, Emka Sinčáková, sa prihlásila do výtvarnej súťaže organizovanej Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach .Témou na výtvarné spracovanie bolo „Krása prírody očami detí“. Emka sa umiestnila na krásnom 1.MIESTE, za čo jej zo srdca GRATULUJEME.

     • Vynovená učebňa informatiky

     • Z finančných prostriedkov v rámci projektu „ Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ s MŠ Úbrež“ škola zakúpila IKT vybavenie v celkovej hodnote 19 667,40 Eur.

      Dúfame, že toto vybavenie uľahčí a zároveň skvalitní výučbu na našej škole.