• Rozdelenie úloh pre koordinátorov

    •  

     Koordinátor primárnej prevencie a iných sociálno-patologických javov: Mgr. M. Boková
     Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: J. Boháčová
     Koordinátor enviromentálnej výchovy: Mgr. D. Vasiľová
     Koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie: Mgr. L. Kniežová
     Koordinátor informatizácie: O. Boháč
     Výchovná poradkyňa: Mgr. M. Poláková
     Kariérová poradkyňa: Mgr. Ľ. Viňanská
     PO: Mgr. J. Kornúc