• Svetový deň výživy

      15. 10. 2021

      Deň 16. október ako Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979 a je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.

      V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou. V stravovní detí a mládeže sa pomerne často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy, nedostatočnou konzumáciu ovocia, zeleniny, rýb a nesprávnym stravovacím režimom. Na základe týchto skutočnosti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa je večera. Následky nesprávnej výživy detí a mládeže sa môžu prejaviť poruchami rastu a výv

     • Biela pastelka

      24. 9. 2021

      V piatok 24. septembra sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom a občanom obce Úbrež, ktorí prispeli!

    • Svetový deň bez áut
     • Svetový deň bez áut

      23. 9. 2021

      Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava. V neposlednom rade chce Svetový deň bez áut upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

    • Oznam pre stravníkov - školská jedáleň
     • Oznam pre stravníkov - školská jedáleň

      8. 9. 2021

      Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať.

      Oznamujeme rodičom žiakov zapísaných na obedy v školskom roku 2021/2022, ktorý podpísali Čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus, že toto vyhlásenie bude posúdené ÚPSVaR Michalovce a v prípade uznania budú mať títo žiaci obedy hradené prostredníctvom dotácie avšak najskôr od 1.10.2021. To znamená, že za obedy za mesiac September 2021 je potrebné zaplatiť podľa vystavenej poštovej poukážky.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Úbrež
    • Email školy
    • zsubrez@zsubrez.sk
    • Email na správcu obsahu
    • zsubrez@zsubrez.sk
    • Telefón
    • +421 56/65 965 84 - Sekretariát/Spojovateľ
    • Adresa školy
    • Úbrež 141, 072 42 Úbrež
    • IČO
    • 35545640
    • DIČ
    • 2021681475
    • Informácie
    • info@zsubrez.sk
    • Podateľna
    • podatelna@zsubrez.sk
    • Stažnosti
    • staznosti@zsubrez.sk
    • Riaditeľ školy
    • PhDr. Tomáš Doležal, PhD.
     riaditel@zsubrez.sk
     +421 56/65 965 84
    • Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ
    • MVDr. Marianna Bellová
     marianna.bellova@zsubrez.sk
     +421 56/65 965 84
    • Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
    • Jarmila Antoničová
     jarmila.antonicova@zsubrez.sk
     materska.skola@zsubrez.sk
     +421 908 456 854
    • Výchovné a kariérové poradenstvo
    • Mgr. Marcela Poláková - výchovný poradca
     marcela.polakova@zsubrez.sk
     +421 56/65 965 84

     Mgr. Ľubica Viňanská - kariérový poradca
     lubica.vinanska@zsubrez.sk
     +421 56/65 965 84
    • Tajomníčka školy
    • Ľudmila Podoľáková
     pam@zsubrez.sk
     +421 56/65 965 84
    • Ekonóm školy
    • Ondrej Boháč
     ekonom@zsubrez.sk
     +421 905 401 815
    • Školská jedáleň
    • Ondrej Boháč
     skolska.jedalen@zsubrez.sk
     +421 905 401 815
    • Email na webmastera
    • zsubrez@zsubrez.sk